Trang chủ / Tin tức / Cẩm Phả: Di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp

Cẩm Phả: Di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp

In bài viết Chia sẻ:

Thời gian qua, TP Cẩm Phả nỗ lực thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư.

UBND TP Cẩm Phả tham dự hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn, tháng 4/2024. Ảnh: Phương Thảo (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả)
UBND TP Cẩm Phả tham dự hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND của HĐND, tháng 4/2024. Ảnh: Phương Thảo (CTV)

Thực hiện chủ trương của tỉnh về di dời các cơ sở TTCN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc phục vụ công tác di dời; xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung, lộ trình có thứ tự ưu tiên cụ thể. Các cơ quan, đơn vị, phường, xã tích cực hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, hỗ trợ và đôn đốc di dời theo quy định.

UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về việc di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư, trong đó xác định lộ trình cụ thể. Trong đó giai đoạn 1 công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Cẩm Thịnh để thu hút các cơ sở thuộc đối tượng phải di dời vào CCN. Giai đoạn 2, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách di dời đến các cơ sở TTCN trên địa bàn; tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký vào hoạt động tại CCN Cẩm Thịnh của các cơ sở. Giai đoạn 3, triển khai di dời các cơ sở TTCN nằm đan xen trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị vào CCN Cẩm Thịnh; trong đó tập trung vào các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chế biến gỗ, sản xuất cơ khí… Giai đoạn 4, tiến hành cưỡng chế đối với các cơ sở thuộc diện di dời mà không thực hiện đúng thời gian phải di dời, chuyển đổi ngành nghề hoặc tự chấm dứt sản xuất theo quy định.

Việc bố trí quỹ đất để thực hiện công tác di dời được địa phương quan tâm quyết liệt triển khai. CCN Cẩm Thịnh được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2019. Sau 1 năm đưa vào hoạt động, có 31/109 cơ sở có nhu cầu đã ký hợp đồng thuê đất tại Cụm. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình di dời, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các cơ sở, thành phố báo cáo đề xuất tỉnh và được chấp thuận chủ trương mở rộng diện tích CCN. UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Cẩm Thịnh (phần mở rộng), trong đó quy hoạch các ô đất diện tích từ 300-400m2 để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của các cơ sở có nhu cầu. Sau khi đã sắp xếp đủ số ô đất tại CCN cho các cơ sở có nhu cầu, những ô đất trống còn lại, Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh (chủ đầu tư CCN) sẽ cho các cơ sở nằm ngoài quyết định được phê duyệt của UBND thành phố thuê. Đến nay CCN cơ bản lấp đầy, chỉ còn trống 16 ô có diện tích lớn (từ 3.700-7.700m2).

Theo thống kê, toàn thành phố có 435 cơ sở TTCN thuộc diện di dời, đến nay đã hoàn thành 100%; trong đó có 216 cơ sở chấm dứt hoạt động, 160 cơ sở chuyển đổi ngành nghề, 59 cơ sở đã di dời vào CCN Cẩm Thịnh.

Tuy nhiên việc triển khai vẫn còn vướng mắc, bất cập về thực hiện hỗ trợ theo quy định đối với các cơ sở. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, PCCC, môi trường, ANTT… Đồng thời thiết lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác hỗ trợ di dời; rà soát, tổng hợp các nội dung vướng mắc để đề xuất tháo gỡ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở đã di dời, đã chấm dứt hoạt động; kiểm tra hoạt động đối với các cơ sở đã chuyển đổi để đảm bảo phù hợp với ngành nghề đã đăng ký…

Tác Giả: Thanh Hoa

Nguồn Tin: Báo Quảng Ninh