Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Cơ quan chủ quản

Trung tâm xúc tiến và Phát triển Công thương Quảng Ninh

Người chịu trách nhiệm chính

Ông Nguyễn Kiên, Giám đốc Trung tâm

Địa chỉ

Cầu 1, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại

0913.262.769

Email

khuyencongqn@gmail.com