Trang chủ / Thông báo / Giới thiệu Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012

Giới thiệu Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012

In bài viết Chia sẻ:
Chuyên mục: Thông báo

Thực hiện ba đột phá lớn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 và Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 khóa XI, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng, tỉnh Quảng Ninh xác định cải thiện môi trường đầu tư và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và then chốt trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh năm 2012 với quy mô quốc gia, đặt hiệu quả là mục tiêu cao nhất, đặc biệt với yêu cầu tổ chức phải bài bản, chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay, tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, giới học giả, hàn lâm đối thoại tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển mang tính liên vùng nhằm góp phần thu hút nguồn lực tối đa cho phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012 là một trong những sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2012 nhằm truyên truyền, giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; những tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút đầu tư tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế;

Hội nghị là diễn đàn cho các thành phần kinh tế, các tổ chức, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Hội nghị được tổ chức nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển mang tính đột phá, tầm nhìn dài hạn tương xứng với vai trò và vị thế của tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên Hội nghị: “Hội nghị xúc tiến đầu tư  Quảng Ninh năm 2012”.

– Chủ đề hội nghị: “Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa”

– Quy mô Hội nghị: cấp quốc gia, từ 400 – 500 đại biểu.

2. Thời gian: 02 ngày, từ 23-24/2/2012

3. Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghỉ tỉnh Quảng Ninh, cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

4. Đơn vị chủ trì:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– UBND tỉnh Quảng Ninh;

5. Đơn vị phối hợp:

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

6. Đơn vị hỗ trợ:

– Hội đồng kinh doanh Mỹ – Asean

– Tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư Nhật Bản (JETRO)

– Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc (KOTRA)

– Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển bền vững

– Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

– Hiệp hội Bất động sản và du lịch Việt Nam

– Vietnam Investment Network

7. Đơn vị tư vấn pháp lý: Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

8. Đơn vị thực hiện:

– Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và một số địa phương khác.

9. Cơ quan bảo trợ thông tin:

– Thời báo kinh tế Nikkei – Nhật Bản;

– Đài Truyền hình Việt Nam;

– Đài Tiếng nói Việt Nam;

– Báo Đầu tư;

– Báo Đấu thầu;

– Thời báo Kinh tế Việt Nam;

– Thời báo Kinh tế Sài Gòn;

– Tạp chí Vietnam Business Forum;

– Đài PT-TH Quảng Ninh; Báo Quảng Ninh.

Tác Giả: Phòng TMĐT

Nguồn Tin: TTXTVPTCT