Trang chủ / Tin tức / Hoạt động khuyến công / Bộ Công Thương ban hành Quyết định về thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

In bài viết Chia sẻ:

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Bộ Công Thương công bố kèm theo Quyết định số 141/QĐ-BCT về danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2024.

Quyết định này cũng ban hành một số thủ tục hành chính cấp Trung ương như: Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước; Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điếm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá; Chấp thuận nhập khấu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá; Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Về công tác tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Tác Giả: Bình Nguyên

Nguồn Tin: Báo Công Thương