Tin tức sự kiện
Chương trình khuyến công quốc gia: Luồng sinh khí mới

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) trong giai đoạn 2014 - 2018 đã được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, tuy hạn hẹp về nguồn lực nhưng phát huy hiệu quả, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Tạo cầu nối gắn kết

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhìn nhận, sau 5 năm, hoạt động khuyến công đã huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đồng thời, thực hiện phân công lại lao động và góp phần xây dựng nông thôn mới, khuyến khích hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Theo Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tính đến nay, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 - 2018 của cả nước đã được phê duyệt hơn 1.186,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí KCQG 481,4 tỷ đồng, chiếm 40,58% tổng kinh phí, đạt 39,72% so với kinh phí KCQG dự kiến theo kế hoạch. Kinh phí khuyến công địa phương 704,8 tỷ đồng, chiếm 59,42% tổng kinh phí.

Chương trình khuyến công quốc gia

Chương trình khuyến công chú trọng hỗ trợ các ngành có giá trị xuất khẩu lớn

Đi sâu hơn vào vấn đề, Bộ trưởng ghi nhận, cho dù hạn hẹp về nguồn lực được huy động từ ngân sách nhà nước cấp phát cho địa phương thực hiện Chương trình KCQG, song các mục tiêu của chương trình đều đạt được và vượt kế hoạch. Cụ thể, hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, 98% số lao động đào tạo đã được bố trí việc làm; hỗ trợ cho 630 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, một số nội dung hoạt động đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tại Quyết định số 1288 về Chương trình KCQG của Thủ tướng Chính phủ như: Hỗ trợ gần 5.000 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước (tăng 29%) và hỗ trợ xây dựng 210 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới (tăng 5%). "Hoạt động khuyến công là cầu nối hiệu quả để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Hệ thống quản lý khuyến công tại địa phương thời gian qua cũng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị... Thông qua hoạt động khuyến công cũng đã tạo sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn"- Bộ trưởng đánh giá.

Ưu tiên công nghệ, thúc đẩy sáng tạo

Mặc dù mới đi được hơn nửa chặng đường và có những kết quả rõ ràng, tuy nhiên Chương trình KCQG vẫn có một số hạn chế cần khắc phục. Như trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương còn lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ, vì vậy phát triển tiểu thủ công nghiệp tại địa phương cũng như năng lực của doanh nghiệp trong tiếp cận nội dung Chương trình KCQG chưa có được hiệu quả cao. "Chương trình KCQG nếu chỉ đi một mình để phát huy hiệu quả chắc chắn là không đủ. Bởi trong bối cảnh hội nhập hiện nay, hàng loạt các vấn đề lớn đang đặt ra cho công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp đòi hỏi nội dung chính sách trong Chương trình KCQG phải được đồng bộ hóa với các khía cạnh khác của quản lý nhà nước. Đơn cử như về chất lượng nhân lực không thể chỉ bằng thông qua chương trình đào tạo cho người nông dân mà phải gắn với các chương trình khác trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ nền tảng nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và công nghiệp chế biến"- Bộ trưởng nêu quan điểm.

Thừa nhận điểm nghẽn kinh phí, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, tính trung bình, kinh phí dành cho Chương trình KCQG gia 5 năm vừa qua rất hạn hẹp, chỉ khoảng 130 tỷ đồng/năm, được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố. Tại các địa phương, việc triển khai nguồn lực hỗ trợ này cũng là vấn đề đáng nói, có những địa phương linh hoạt sáng tạo trong thực hiện đã thu hút thêm vốn từ các nguồn khác nhưng cũng có những địa phương vốn bị "teo lại", chương trình không được coi trọng.

Nói về giải pháp trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng lưu ý, cần tiếp tục tập trung hỗ trợ một số nội dung hoạt động hiệu quả của chương trình như: Xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chú trọng hỗ trợ phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên làm nền tảng cho hiện đại hóa nông thôn, có giá trị tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; tạo nhiều việc làm, gắn kết sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp; các ngành nghề đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

"Đặc biệt, phải chú trọng các hoạt động sáng tạo, các chỉ số tác động về giá trị gia tăng, tiến bộ về công nghệ, xã hội, môi trường. Tạo mọi điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số thông qua chính sách khuyến công. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp" - Bộ trưởng chỉ đạo.

Chương trình KCQG giai đoạn 2021 - 2030 đã được Bộ Công Thương xây dựng với định hướng chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn theo chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương.

Nguồn: congthuong.vn

 
Quảng Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2019

Sáng ngày 25/9, tại huyện Vân Đồn, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh.


Tap huan KC

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn có trên 45 học viên là cán bộ phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng địa phương; các doanh nghiệp tham gia hoạt động khuyến công trong toàn tỉnh.

Tại Hội nghị Đại diện Cục Công Thương địa phương trình bày các văn bản sửa đổi, bổ sung về khuyến công như: Thông tư số 28/2018/TT-BTC quy định về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí KC; Thông tư số 14/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 17/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí KC quốc gia; Quyết định 41/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phíkhuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công.

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày, rất nhiều câu hỏi của học viên đưa ra đã được thảo luận và giải đáp. Qua lớp tập huấn, các học viên kịp thời cập nhật những văn bản pháp quy mới nhất về chính sách khuyến công. Qua đó giúp cho các cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khuyến công nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác./.

TTKC&TVPTCN

 
Sớm hoàn thiện việc di dời các cơ sở TTCN ở Cẩm Phả

Mới đây, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được kiến nghị của ông N.Đ.T (tổ 5, khu Nam Thạch B, TP Cẩm Phả), về việc cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, nhưng chưa được di dời, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.


Cam Pha di doi1

Một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) cần phải di dời ra khỏi khu dân cư.Ảnh: Quang Minh

Theo ông T, tại khu vực dân cư nơi ông sinh sống có cơ sở gia công sắt tồn tại rất nhiều năm nay. Cơ sở này thường mang sắt thép ra vỉa hè, ngoài đường hàn, cắt, sơn xì... Đặc biệt, từ giữa tháng 8 đến nay, cơ sở thi công hàn, cắt để làm hàng rào, cổng sắt với số lượng lớn, mùi sơn phát tán nồng nặc, cộng thêm tiếng ồn thường xuyên, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân xung quanh, nhất là với trẻ nhỏ. Bởi vậy, ông đề nghị phải nhanh chóng di dời cơ sở này nói riêng, các cơ sở TTCN nói chung ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã làm việc với cơ quan chức năng của TP Cẩm Phả để tìm hiểu về vấn đề này. Theo Phòng Kinh tế TP Cẩm Phả, việc di dời cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường đã được thành phố đặt ra từ nhiều năm nay. Mặc dù vậy, do chưa có địa điểm di dời, cộng thêm đến hết năm 2016, Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường, hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị hết hiệu lực, nên một số chính sách hỗ trợ cơ sở di dời không còn, dẫn đến chưa thể di dời cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Những năm gần đây, TP Cẩm Phả cũng đã quyết liệt trong vấn đề trên, như: Phối hợp triển khai dự án CCN Cẩm Thịnh; tiến hành rà soát danh sách các cơ sở sản xuất TTCN phải di dời trên cơ sở hướng dẫn về tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất TTCN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị của UBND tỉnh, thành phố. Qua đó, tháng 4/2019, UBND thành phố đã ban hành quyết định di dời 381 cơ sở. Các phường cũng vào cuộc tuyên truyền, vận động, gửi quyết định của UBND thành phố về danh sách cơ sở phải di dời, thông tin về kế hoạch di dời cũng như văn bản của Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh về giá cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thời gian tiếp nhận các cơ sở tại CCN Cẩm Thịnh... để các cơ sở chủ động liên hệ với Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh hoàn thiện thủ tục đăng ký vào hoạt động tại CCN này theo quy định.

Cam Pha di doi

CCN Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) là nơi để các cơ sở sản xuất TTCN gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả chuyển đến.Ảnh: Cao Quỳnh

Thành phố còn thành lập Tổ công tác di dời cơ sở sản xuất TTCN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị. Vừa qua, tổ công tác này đã làm việc với UBND 9 phường và 80 cơ sở đã đăng ký mua đất tại CCN Cẩm Thịnh để đôn đốc việc thực hiện di dời các cơ sở.

Đặc biệt, ngày 30/7/2019 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2015, TP Cẩm Phả cũng đã nhanh chóng tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện di dời, hoàn thiện thủ tục thuê đất (nhà xưởng) tại CCN Cẩm Thịnh, sớm đầu tư xây dựng nhà xưởng và tiến hành di dời theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố; khuyến khích các cơ sở thuộc đối tượng di dời nhưng tự chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động khẩn trương dọn dẹp mặt bằng, nhà xưởng để trả lại cảnh quan sạch đẹp trong khu đô thị. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 148 cơ sở đặt cọc hoặc ký hợp đồng thuế mặt bằng tại CCN Cẩm Thịnh.

Mặc dù vậy, đến thời điểm này, thành phố vẫn chưa di dời được cơ sở TTCN sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với quy hoạch đô thị, bởi vẫn còn một số những tồn tại, chủ yếu ở CCN Cẩm Thịnh, như: Các ô đất trong CCN quá lớn so với nhu cầu cần sử dụng của nhiều cơ sở TTCN; đất trong CCN này bố trí cho các cơ sở trong danh sách di dời lại thuộc khu điều chỉnh giai đoạn 2 nên chưa được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng xây dựng nhà xưởng... Vì vậy, lộ trình đến hết ngày 30/9/2019 theo kế hoạch đề ra cho các cơ sở này phải thực hiện di dời xong là không khả thi.

Đa số đối tượng di dời theo danh sách được UBND thành phố phê duyệt là những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nguồn lực về tài chính có hạn, dẫn đến khó khăn về thanh toán tiền đất, đầu tư trạm điện hạ thế... CCN này nằm gần trạm thu phí BOT, trong khi xe ra vào cơ sở phải chịu phí qua trạm, dẫn đến đội chi phí sản xuất... Trong khi đó, các sở, ban, ngành của tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục để các cơ sở tự nguyện di dời được nhận hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND do HĐND tỉnh ban hành. Điều này khiến cho nhiều cơ sở chưa mặn mà trong di dời vào CCN.

Chính những bất cập này khiến việc vận động cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, thành phố vẫn quyết tâm tìm các giải pháp để sớm di dời các cơ sở, đảm bảo theo đúng lộ trình đã đề ra theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

 
Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm về phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình khuyến công Quốc gia năm 2019, tại Hà Nội, chiều ngày 17/9, Cục Công Thương địa phương (thuộc Bộ Công Thương) tổ chức buổi tọa đàm về phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu.


Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm 1

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (giữa) đến dự buổi tọa đàm

Tham dự và chủ trì buổi tọa đàm có các ông: Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; Hoàng Chính Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương...

Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm 2

Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương khẳng định: “Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả tích cực. Được sự quan tâm, chỉ đạo từ trung ương tới địa phương, sự tham gia tích cực của các cơ quan, các tổ chức xã hội và các cơ sở CNNT trên địa bàn cả nước, công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp đã tạo ra phong trào thi đua phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của mỗi khu vực và của từng địa phương. Sau 5 năm tổ chức ở các cấp, chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã khuyến khích các cơ sở CNNT tận dụng tối đa thế mạnh các ngành nghề truyền thống, nguồn lao động kết hợp với ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại để đầu tư sản xuất các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng”.

Buổi tọa đàm đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại và hạn chế của công tác bình chọn sản phẩm, từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả thực hiện. Cục Công Thương địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT giai đoạn 2014 – 2019 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm 3

Ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương tổng kết kết quả thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2019

Phát biểu tổng kết kết quả thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2019, ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết: “Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, trong các năm vừa qua, các địa phương đã quan tâm, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình bình chọn cấp tỉnh, cấp huyện. Chất lượng mẫu mã sản phẩm kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước, phản ánh khá rõ đặc trưng sản phẩm của từng địa phương. Từ năm 2012 đến 8/2019, cả nước có 60/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp ở địa phương, công nhận, cấp giấy chứng nhận cho 2.430 sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và lựa chọn 1.887 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực”.

Được biết, đến nay, Bộ Công Thương đã tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Số lượng các địa phương tham gia lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước, tăng cao ở nhóm chế biến, nông, lâm thủy sản và thực phẩm. Cụ thể, qua 3 kỳ bình chọn đã có tổng cộng 536 sản phẩm đăng ký tham gia và 312 sản phẩm đạt tiêu chí bình chọn, được vinh danh.

Nói về chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết: “Để đẩy mạnh phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu ra thị trường, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức các Hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT tại các tỉnh, thành phố với các đơn vị phân phối, bán hàng lớn trên cả nước để xúc tiến, hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các Hội nghị kết nối cung cầu đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, đưa sản phẩm vào chuỗi phân phối. Hiện nay, theo thống kê, đã có hơn 300 sản phẩm trong tổng số 1119 các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia được các nhà phân phối lớn như BigC, Hapro, Vinmart, Lotte Mart đưa vào hệ thống phân phối trong toàn quốc”.

Ngoài ra, các cơ sở CNNT còn được hưởng nhiều quyền lợi và ưu đãi khác như: thưởng tiền mặt, in hoặc dán nhãn logo của chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm, bao bì, được cung cấp thông tin tư vấn, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xúc tiến thương mại và các hoạt động khuyến công khác.

Nguồn: congnghieptieudung.vn

 
Khai mạc triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Sáng 18/9 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thành phố Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.


Với quy mô hơn 150 gian hàng, diễn ra từ ngày 18 đến 22/9 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, Triển lãm hội chợ giới thiệu những thành tựu, kết quả của hoạt động khuyến công trong công tác hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn; triển lãm trưng bày, quảng bá giới thiệu và tạo cơ hội xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặt biệt là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019. Đây cũng là dịp tạo điều kiện để các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp với nhu cầu và thị hiếu của thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn. 

Khai mac Hoi cho

Gian hàng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh

Tại triển lãm hội chợ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh tham gia 06 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày và giới thiệu những sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh như: Nước mắm Sá sùng Vân Đồn, gốm sứ cao cấp Quang Vinh.

TTKC&TVPTCN Quảng Ninh

 

 
Sắp diễn ra Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, từ ngày 18/9/2019 đến ngày 22/9/2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự kiện: Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019.


Chia sẻthông tin tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho biết, Ban Giám khảo đã tiếp nhận 226/244 hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm (gọi tắt là sản phẩm) CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 được các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2019, trong đó:

- Khu vực phía Bắc đăng ký: 57 sản phẩm.

- Khu vực miền Trung và Tây Nguyên đăng ký: 69 sản phẩm.\

-  Khu vực phía Nam đăng ký: 100 sản phẩm.

* Hồ sơ sản phẩm đăng ký được phân theo nhóm sản phẩm, như sau:

 - Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 42 sản phẩm;

- Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 115 sản phẩm;

- Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 34 sản phẩm;

- Nhóm các sản phẩm khác: 35 sản phẩm.

Số lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực đăng ký bình chọn ở cấp quốc gia năm 2019 tăng 55 sản phẩm so với số lượng sản phẩm đăng ký bình chọn cấp quốc gia năm 2017, tăng 32,16%, (năm 2017 cả nước có 171 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực được các tỉnh, thành phố lựa chọn đăng ký bình chọn cấp quốc gia).

Từ hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia, Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở CNNT tại 12 tỉnh, thành phố đại diện cho 03 khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ những tiêu chí, thang điểm quy định tại Thông tư, Ban Giám khảo đã rà soát và thống nhất các mức điểm tương ứng để áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia; đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng, thế mạnh riêng, đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung: Chất lượng, kiểu dáng; sản phẩm có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, năng lực cạnh tranh tốt, tạo được nhiều việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, … Ban Giám khảo đã triển khai chấm độc lập sản phẩm 02 lần, đảm bảo nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan.

Từ báo cáo kết quả chấm điểm các sản phẩm đạt từ 70 điểm (thang điểm 100) trở lên của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu lựa chọn 110 sản phẩm, bộ sản phẩm (đạt tỷ lệ 49% so với 226 sản phẩm, bộ sản phẩm đăng ký tham gia), gồm có các nhóm như sau:

+ Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 19/42 sản phẩm = 45,2%;

+ Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 54/115 sản phẩm = 46,9%;

+ Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 18/34 sản phẩm = 52,9%;

+ Nhóm các sản phẩm khác: 19/35 sản phẩm = 54,2%.

Hội đồng bình chọn đã báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt Quyết định số 2329/QĐ-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2019 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019.

Hoi cho 2019

Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương 

Nhằm giới thiệu những thành tựu, kết quả của hoạt động khuyến công trong công tác hỗ trợ phát triển CNNT; triển lãm trưng bày, quảng bá giới thiệu và tạo cơ hội xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu, đặt biệt là các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019; tạo điều kiện để các doanh nghiệp/cơ sở CNNT gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất sản phẩm CNNT với nhu cầu và thị hiếu của thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm CNNT.

Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia và khai mạc Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019 (truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội) được tổ chức sáng ngày 18/9/2019 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội

Triển lãm hội chợ được phân chia làm 02 khu vực chính:

Khu vực Triển lãm:Được bố trí với diện tích khoảng 1.200m2, trưng bày theo không gian mở, được dàn dựng, sắp đặt đảm bảo tính chất trang trọng, mỹ thuật để trưng bày và giới thiệu thông tin, hình ảnh các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 2019 và các sản phẩm tiêu biểu của các cơ sở CNNT ở các địa phương trong cả nước; trong đó có trưng bày sản phẩm của các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đã được phong tặng trong những năm vừa qua và sản phẩm của các Nghệ nhân đã hoàn thiện hồ sơ, chờ xét phong tặng năm 2019.

Khu vực Hội chợ:Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu của các doanh nghiệp/cơ sở CNNT ở các địa phương trong cả nước, để quảng bá và giao thương, xúc tiến thương mại; với quy mô trên 150 gian hàng tiêu chuẩn.

Từ ngày 18/9/2019 - 22/9/2019 sẽ diễn ra hoạt động thăm quan, ký kết, giao thương tại Triển lãm hội chợ. Khách thăm quan Triển lãm hội chợ tại Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội vào cổng miễn phí.

Bên lề Lễ tôn vinh và Triển lãm, Bộ Công Thương sẽ tổ chức tọa đàm đàm về công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào chiều ngày 17/9/2019; Hội thảo về xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm CNNT trong cách mạng công nghiệp 4.0 tổ chức vào chiều ngày 18/9/2019./.

Nguồn: https://moit.gov.vn

 
TX Đông Triều: Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, trữ lượng lớn, cùng với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi khi nằm ở cửa ngõ phía Tây của Quảng Ninh, Đông Triều đã và đang chứng tỏ được vị thế dẫn đầu của mình trong ngành công nghiệp của tỉnh.


TX Đông Triều

Công nhânCông ty CP Thanh Tuyền Group (phường Đức Chính) vận hành hệ thống thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất gạch không nung.

     

Đến nay, Đông Triều đã khẳng định được thương hiệu của mình trong ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng. Không chỉ là đầu mối lớn nhất cung cấp sản phẩm gốm sứ, vật liệu xây dựng trong tỉnh, các sản phẩm mũi nhọn này của Đông Triều còn đang được phân phối tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Thời gian gần đây, ngành công nghiệp truyền thống này của Đông Triều đang có nhiều bước phát triển mới hiện đại hơn, bền vững hơn với việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ.

Nổi bật nhất phải kể đến việc ứng dụng công nghệ mới vào ngành công nghiệp sản xuất gạch ngói tại các đơn vị: Công ty CP Gốm Đất Việt (xã Tràng An), Công ty CP Thanh Tuyền Group (phường Đức Chính)... Tại Công ty CP Gốm Đất Việt, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Italia và Đức; cùng với đó là các công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam hiện nay, như: Hệ thống máy đùn liên hợp, công nghệ nghiền khô, máy dập và cắt ba via tự động, công nghệ phun men trực tiếp...

Tại Công ty CP Thanh Tuyền Group, thời gian gần đây đã xây dựng thành công thương hiệu nhà máy “không ống khói” với việc nghiên cứu đổi mới hoàn toàn công nghệ sản xuất, sử dụng xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều để sản xuất gạch không nung, vừa chứng minh được giá trị kinh tế, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công nghệ, thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ những quốc gia có nền công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung tên tuổi, như Đức, Italia, Nhật Bản. Các sản phẩm gạch xây, ngói lợp, gạch Terrazzo, gạch nội ngoại thất cao cấp không nung của công ty đang dần chứng minh được chất lượng, tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Bên cạnh duy trì và đẩy mạnh các ngành công nghiệp truyền thống, Đông Triều đang tích cực phát triển công nghiệp mới theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững. Thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, trên địa bàn TX Đông Triều hiện hình thành nhiều trung tâm, cụm công nghiệp tập trung, hoạt động theo hướng hiện đại, như Trung tâm cơ khí Mạo Khê, Cụm công nghiệp Kim Sen... Các trung tâm, cụm công nghiệp bước đầu đang hoạt động hiệu quả, thu hút được nhiều doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp vào hoạt động.

 

TX Đông Triều1

Hệ thống robot tự động hóa được áp dụng trong dây chuyền sản xuất của Công ty CP Gốm Đất Việt.Ảnh: Dương Trường

     

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, trên địa bàn TX Đông Triều sẽ có 3 cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Kim Sen dành cho ngành nghề cơ khí, may mặc, vật liệu xây dựng; Cụm công nghiệp Tràng An với ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng; Cụm công nghiệp An Sinh chuyên chế biến nông, lâm sản.

Còn với Quy hoạch chung TX Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đông Triều đã đặt ra phương hướng mở rộng thêm Cụm công nghiệp Kim Sen 2 trên diện tích 51ha cho ngành nghề vật liệu xây dựng và Cụm công nghiệp Yên Thọ với diện tích 50ha dành cho ngành nghề cơ khí thủy, hậu cần bến bãi đường thủy nội địa. Khi các cụm công nghiệp hoàn thành sẽ thu hút được các doanh nghiệp công nghiệp vào hoạt động, qua đó vừa tạo sự liên kết trong phát triển bền vững, đồng thời giảm tải áp lực về môi trường cho các khu đô thị, dân cư.

Những nỗ lực trong việc phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững của Đông Triều đã được minh chứng qua những con số cụ thể. Năm 2018 ,tốc độ tăng trưởng kinh tế thị xã đạt 14,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, với tỷ trọng ngành công nghiệp đạt 62,3%, dịch vụ đạt 29,7%; thu nhập bình quân đầu người 4.100 USD/năm; thu ngân sách trên địa bàn 1.465 tỷ đồng; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 10.416,8 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm trước. 8 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 7.945,3 tỷ đồng, bằng 66,35% kế hoạch năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo: baoquangninh.com.vn

 
Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 thu hút hơn 400 gian hàng tham gia

Với chủ đề 'Thương hiệu OCOP Quảng Ninh – Hội tụ và lan tỏa', Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 đã chính thức khai mạc vào tối 30/8


Hội chợ OCCP Quảng Ninh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng các đại biểu thăm các gian hàng.

Sau thành công của các kỳ Hội chợ OCOP và chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên, Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 được Bộ Công Thương phê duyệt là Đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019.

Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 được tổ chức từ 30/8 đến 3/9, với 417 gian hàng của tỉnh Quảng Ninh, một số tỉnh, thành phố phía Bắc và nước ngoài. Cụ thể có 120 gian hàng với 350 sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh; 122 gian hàng của 39 tỉnh, thành phố với 300 sản phẩm; 25 gian hàng nước ngoài (Thái Lan, Hàn Quốc và Iran) với hơn 50 sản phẩm. Ngoài ra, tại hội chợ năm nay sẽ có thêm 150 gian hàng triển lãm sinh vật cảnh và hội làng nghề gồm: cây cảnh, gốm, mây tre đan...

Điểm mới của Hội chợ OCOP Khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2019 lần này là Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh đã công bố, trao giấy chứng nhận và vinh danh 73 sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt từ 3 đến 5 sao. Trong đó, có 57 sản phẩm 3 sao, 13 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá các sản phẩm OCOP Quảng Ninh; kịp thời động viên và tôn vinh các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm bản địa địa phương.

3 sản phẩm xuất sắc nhất đại diện của 2 doanh nghiệp đã được xếp hạng 5 sao gồm:

- Sản phẩm Trà Hoa vàng Ba Chẽ của Công ty CP kinh doanh dịch vụ lâm sản Đạp Thanh.

- Sản phẩm Ruốc Hàu và Ruốc Trai của công ty TNHH sản xuất thương mại thủy sản Quảng Ninh.

Nguồn: baomoi.com

 
Thông báo mời tham gia “Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019”

Nhằm tạo điều kiện cho các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trong cả nước có cơ hội giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, tạo thành chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu; đây cũng là nơi để các tỉnh giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và các sản phẩm nông thôn, đặc trưng, tiêu biểu như: Gỗ mỹ nghệ, đồng, gồm, chế biến nông sản… Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức “Hội chợ Công Thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019” thuộc chương trình khuyến công quốc gia năm 2019.

-Thời gian: Từ ngày 15/10 đến 21/10/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Quy mô: 300 gian hàng.

Trung Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã… trên địa bàn tỉnh tham dự. Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Đ/c Hoàng Đức Khá, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN, địa chỉ: Cầu I, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh; điện thoại: 0912428892; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ./.

TTKC&TVPTCN

 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hằng năm, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh tăng từ 10-15%. Để đảm bảo nguồn điện ổn định trong bối cảnh năng lượng có nguy cơ thiếu hụt, UBND tỉnh đã đưa việc triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở thành yêu cầu cấp thiết, là giải pháp có tầm quan trọng hàng đầu trong việc thực thi chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.


Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả1

Công ty CP Xi măng Hạ Long thống nhất với Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc điều chỉnh phụ tải.

Để thực hiện mục tiêu tiết kiệm từ 8-10% tổng điện năng tiêu thụ so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhà nước nâng cao vai trò quản lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại phải ứng dụng các giải pháp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong lĩnh vực giao thông vận tải; những nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng phải thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị công nghệ lạc hậu; các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn phải có hệ thống quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định...

Trước những yêu cầu và quy định chặt chẽ này, đến nay nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm đã được áp dụng, ý thức sử dụng điện tiết kiệm của doanh nghiệp, cộng đồng đã được nâng lên. Sau hơn 2 năm, toàn tỉnh đã thay thế 5.800 bộ đèn chiếu sáng giao thông, trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng với tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Đối với lĩnh vực xây dựng, 100% các công trình xây dựng mới được áp dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật; 100% các công trình sử dụng vốn ngân sách sử dụng gạch không nung tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, trong công tác thẩm định, hàng trăm dự án có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, không phù hợp với phát triển kinh tế của tỉnh và ảnh hưởng tới dân sinh, đã không được chấp thuận chủ trương đầu tư.Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả2

Công nhân Điện lực TX Đông Triều hướng dẫn người dân cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Trong số 123 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, hiện có 79 cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng, 175 cán bộ của 82 cơ sở được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ người quản lý năng lượng. Rất nhiều những giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được các doanh nghiệp sản xuất than, xi măng áp dụng, như: Khảo sát, quy hoạch lại hệ thống cấp điện, xăng, dầu cho các phụ tải; lắp đặt biến tần khởi động mềm cho thiết bị công suất lớn; thay thế hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn tiết kiệm; lắp đặt hệ thống thu nhiệt thừa tận dụng để sấy sản phẩm ướt; cải tiến nâng cao chân không bình ngưng, làm sạch bình ngưng; cải tiến hệ thống điều hòa, sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm, công nghệ tản nhiệt nước...

Điển hình như việc đầu tư các trạm bơm vận hành ở các mỏ hầm lò tại các Công ty Than Mông Dương, Khe Chàm, Thống Nhất, Nam Mẫu, Mạo Khê...; các thiết bị sàng tuyển tự động ở các Công ty Than Mạo Khê, Tuyển than Cửa Ông, Than Quang Hanh, Công ty Kho vận Đá Bạc...; các thiết bị chiếu sáng tự động lắp đặt hệ thống cảm biến ở Công ty Than Quang Hanh...

Giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh tiết kiệm được 177 triệu kWh, góp phần đưa hệ thống lưới điện được vận hành an toàn, ổn định và giảm tổn thất điện năng.

Ông Bùi Quang Sơn, Trưởng Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương), cho biết: Năm 2016, điện năng sử dụng toàn tỉnh là 3,7 tỷ kWh, đến năm 2018 là 4,3 tỷ kWh; 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện toàn tỉnh đạt gần 2,6 tỷ kWh (tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2018). Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân ngày càng có xu hướng tăng cao. Năm 2019, Sở Công Thương và Điện lực Quảng Ninh đang tập trung thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ngành Điện tổ chức các chương trình tiết kiệm điện: Chiến dịch Giờ trái đất, trường học chung tay tiết kiệm điện; gia đình tiết kiệm điện; chương trình điều chỉnh phụ tải...

Nguồn: Hoàng Nga-baoquangninh.com.vn

Link tài bài gốc: http://www.quangninhtv.vn/kinh-te/201908/su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-2451078/

 
Hải Hà: Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh

Với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, huyện Hải Hà đang có những bước tăng trưởng mạnh trong các hoạt động sản xuất công nghiệp. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu về giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) phải được chú trọng hơn bao giờ hết.


Hải Hà phat trien xanh

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (KCN Cảng biển Hải Hà).

Hiện nay, trên địa bàn Hải Hà có 250 cơ sở sản xuất, khai thác hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; trong đó có 11 cơ sở công nghiệp khai thác, 238 cơ sở công nghiệp chế biến và 1 cơ sở điện, nước. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cơ bản đều sản xuất kinh doanh ổn định góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp địa phương. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. Đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hiện nay.

Đối với Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hải Hà, để kiểm soát các nguồn thải phát sinh, huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về môi trường trong hoạt động dự án: Có các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành; được nghiệm thu hoàn thành và được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động xả thải mới được đi vào hoạt động chính thức...

Hải Hà phat trien xanh1

Trạm xử lý nước thải tập trung của toàn bộ KCN Cảng biển Hải Hà được đặt tại xã Quảng Điền (huyện Hải Hà).

Đối với các loại chất thải rắn phát sinh từ KCN, các dự án đều có khu lưu trữ tách biệt 2 loại: Thông thường và độc hại, từ đó tiến hành xử lý theo từng loại theo đúng quy định. Huyện còn tăng cường phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và lực lượng chức năng của tỉnh trong kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại KCN; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư và nhà đầu tư thứ cấp tại đây. Đặc biệt là thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; liên tục ghi nhận ý kiến phản ánh từ cộng đồng dân cư tại 4 xã Quảng Phong, Quảng Điền, Quảng Trung, Phú Hải có nguy cơ bị ảnh hưởng và nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình xả nước thải vào nguồn nước tại KCN.

Đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, huyện chủ trương chú trọng quản lý chặt chẽ trong mọi hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng... Trong đó, yêu cầu trước tiên là thực hiện trình tự thủ tục phê duyệt dự án khai thác khoáng sản theo đúng quy định của Luật BVMT. Các cơ sở, doanh nghiệp xin cấp phép đều phải thực hiện nghiêm việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phương án cải tạo phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời tiến hành thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Cùng với các giải pháp nêu trên, Hải Hà cũng đang làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường để giúp các doanh nghiệp ý thức rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ tăng trưởng xanh bền vững. Đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác BVMT.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

 
Hội thảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp

Sáng 14/8, tại TP Hạ Long, Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức Hội thảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp.


Dự hội thảo có các đồng chí: Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương);  Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoi thao TKNL

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc và chia sẻ những khó khăn của ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, Công ty Điện lực Quảng Ninh tăng cường các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt trên 64 triệu kWh. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, nhất là ở khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, dư địa tiết kiệm năng lượng tại Quảng Ninh còn rất lớn.

Đồng chí mong muốn, qua hội thảo, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn và các cơ quan quản lý nhà nước cùng trao đổi, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia sử dụng năng lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những vấn đề về sử dụng năng lượng với các nội dung: Định hướng quốc gia về năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2019 - 2030; hiện trạng hệ thống điện quốc gia và những thách thức trong việc cung cấp điện tầm nhìn đến năm 2030; lợi ích từ chương trình điều chỉnh phụ tải (DR); nâng cao trách nhiệm, vai trò của địa phương trong công tác phối hợp tiết kiệm điện và thực hiện chương trình quản lý nhu cầu phụ tải; các giải pháp tiết kiệm điện cho ngành công nghiệp.

Hoi thao TKNL1

Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức ký kết thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo: baoquangninh.com.vn

 
Quảng Ninh: Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Mặc dù ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã và đang là động lực tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, nhưng tại Quảng Ninh đây vẫn là lĩnh vực thiếu và yếu. Thực tế này đang đòi hỏi tỉnh phải có những giải pháp phát triển mạnh mẽ ngành CNHT.  


Chưa đáp ứng nhu cầu

Báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ninh cho thấy, tính đến hết năm 2018, trên địa bàn có 78 doanh nghiệp (DN) hoạt động phát triển CNHT. Trong đó, có 15 DN dệt may, 3 DN da giầy, 3 DN điện - điện tử, 3 DN lắp ráp ô tô, 53 DN cơ khí chế tạo và 1DN hỗ trợ cho công nghệ cao.

Theo kết quả khảo sát, trình độ công nghệ của các DN trên địa bàn tỉnh hiện nay còn ở mức thấp. Phần lớn sản phẩm CNHT do các DN sản xuất và cung ứng cho thị trường có chất lượng chưa cao, khả năng cạnh tranh hạn chế so với các sản phẩm cùng loại. Vì thế, rất khó vươn ra xuất khẩu và vẫn chưa đủ đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, chủng loại, mẫu mã, số lượng cho các DN sản xuất trong nước. Đơn cử như lĩnh vực dệt may, hiện công nghiệp sản xuất nguyên, phụ liệu ngành này trên địa bàn tỉnh ít phát triển. Năm 2018, toàn tỉnh có một số DN tham gia sản xuất, tuy nhiên, quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chủ yếu dưới dạng gia công.QN tim giai phap pt CNHT

CNHT ngành dệt may chưa phát triển

liệu và phụ liệu, chưa hình thành các cụm liên kết ngành trong sản xuất CNHT ngành da giầy tại các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Theo đánh giá khảo sát của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Quảng Ninh, tiềm năng phát triển CNHT ở địa phương mới chỉ ở giai đoạn tìm hướng đi, chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp; các DN sản xuất sản phẩm hỗ trợ còn rất ít. Bên canh đó, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh yếu kém; sản phẩm hỗ trợ còn nghèo nàn về chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã đơn điệu, giá thành cao hơn nhiều sản phẩm cùng loại nhập khẩu; nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng... Do vậy, ngành CNHT Quảng Ninh chưa thể tham gia chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa toàn cầu.

Ưu tiênphục vụ sản xuất công nghiệp

Để gỡ khó cho ngành CNHT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/2/2019 về triển khai thực hiện chương trình phát triển CNHT trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025. Theo đó, sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2020, sản phẩm CNHT trên địa bàn tỉnh đáp ứng khoảng 30%, và đến năm 2025 đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh - cho biết: Để đưa ngành CNHT trên địa bàn đi đúng hướng và đạt được kết quả như mong đợi, trung tâm sẽ từng bước thực hiện kết nối, hỗ trợ DN CNHT trên địa bàn mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước. Cùng với đó, trung tâm cũng thực hiện kêu gọi xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này và hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất.

Trước mắt, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu, vật liệu. Đồng thời, xây dựng và vận hành hiệu quả trang thông tin về CNHT để các DN nắm bắt được thông tin, định hướng đúng đắn trong việc phát triển và hội nhập.

Để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển CNHT, hàng năm, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Nguồn: congthuong.vn

 
Sở Công Thương: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Thời gian qua, Sở Công Thương đã có nhiều giải pháp để đảm bảo duy trì, nâng cao điểm số, thứ hạng của các chỉ số Par Index, PCI, DDCI, Sipas… năm 2019.


So CT giai phap nang cao nang luc

Năm 2018, Quảng Ninh đứng đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Tuy nhiên, Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp lại giảm sâu về thứ hạng, từ thứ 3 xuống 27, bao gồm 24 chỉ số thành phần, với 5 cơ quan chủ trì phụ trách. Sở Công Thương chủ trì 10 chỉ số thành phần, trong đó có 2 chỉ số tăng điểm; 1 chỉ số giữ nguyên; 7 chỉ số giảm điểm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2018 của Sở Công Thương đạt 75,59, tăng 13,3 điểm so với 2017, xếp vị trí thứ 7/21. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đạt 86,95 điểm, đứng thứ 12/20. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (Sipas) đạt 93,43 điểm, xếp thứ 7/20.

Trong năm 2018, Sở Công Thương chủ trì 10 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tuy nhiên, chỉ có 2 chỉ số tăng điểm, tăng cao nhất là Chỉ số Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại, tăng 5%; 1 chỉ số giữ nguyên vị trí là “Số hội chợ thương mại do tỉnh tổ chức"; 7 chỉ số giảm điểm, giảm sâu nhất là chỉ số Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại, giảm 30%.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân chủ yếu của sự tăng, giảm chung của các chỉ số là do: Trên địa bàn tỉnh có tới 98,4% số doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ với năng lực quản lý còn nhiều hạn chế, do đó việc khai thác các thông tin liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa đáp ứng được; việc phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp gia nhập thị trường chưa tốt, dẫn đến việc mất thời gian để chính thức đi vào hoạt động; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả…

Cũng theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Sở Công Thương đạt 86,95 điểm, đứng thứ 12/20 và thuộc vào nhóm tốt, tăng 1,42 điểm so với năm 2017, tuy nhiên lại bị giảm mất 2 bậc trên bảng xếp hạng. Cụ thể, năm 2018 chỉ số chỉ đạo điều hành CCHC đạt 12/14 điểm, tăng 1,5 điểm, xếp thứ 10/20 sở, ban, ngành; chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 5/6 điểm, xếp thứ 17/20; chỉ số cải cách tài chính công đạt 4/5,5 điểm, xếp thứ 15/20; chỉ số hiện đại hóa nền hành chính đạt 8,04/9 điểm, xếp thứ 1/20.

So CT giai phap nang cao nang luc1

 Các đại biểu, người dân tham quan một gian hàng tại Tuần Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh - SunWorld Hạ Long 2019.

Cùng với đó, trong năm 2018, các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipad); đánh giá mức độ Chính quyền điện tử… cũng có sự tăng, giảm trong việc thực hiện đảm bảo các chỉ số thành phần phụ, bởi các nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thời gian tới, để đảm bảo duy trì, nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Sở tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã được phân công tại các văn bản, chỉ đạo của Sở và của Chính phủ; phối hợp với các sở, ngành phụ trách đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện điểm số ở các chỉ số còn thấp điểm, giảm điểm, thứ hạng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chính sách chiến lực đã được đưa ra; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp về các hiện tượng tiêu cực của cán bộ, công chức Sở; thực hiện tốt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa cơ sở, không để xảy ra tình trạng vi phạm văn hóa công sở, kịp thời xử lý ngay những tồn tại, ý kiến phản hổi của nhân dân, doanh nghiệp.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

 
Quảng Ninh: Hỗ trợ 365 tỷ đồng di dời 980 cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Quảng Ninh tiến hành di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, với tổng kinh phí dự kiến lên đến hơn 365 tỉ đồng.

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá 13, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Công thương đã trình bày tờ trình về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở có hoạt động không phù hợp quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Nguồn kinh phí này sẽ được lấy từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và các huyện. 


QN ho tro 365 ty dong

Cơ sở sản xuất cơ khí nằm trong khu dân cư.

Theo bà Hiền:"Để đạt được mục tiêu đề ra, đến năm 2020 sẽ di dời 100% các cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch ra khỏi các khu dân cư, Quảng Ninh cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở này".

Nội dung hỗ trợ bao gồm chi phí di dời, thuê mặt bằng và thực hiện chế độ cho người lao động. Cụ thể, cơ sở di chuyển đến địa điểm mới được hỗ trợ một lần kinh phí tháo dỡ, vận chuyển 300.000 đồng/m2 và 60% chi phí thực tế đầu tư xây dựng nhà xưởng ở nơi mới. Cơ sở tự chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động được hỗ trợ kinh phí phá dỡ 500.000 đồng/m2. Tuy nhiên, tổng mức hỗ trợ di dời sẽ khống chế ở mức tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.

Tại cơ sở mới, chủ cơ sở di dời được hỗ trợ tiền thuê mặt bằng trong 2 năm, cơ sở không quá 1.000 m2 được hỗ trợ 100% giá thuê, cơ sở trên 1.000 m2 được hỗ trợ 70% giá thuê nhưng nghiêm cấm cho thuê lại với phần diện tích được hỗ trợ. Tỉnh Quảng Ninh cũng dự kiến hỗ trợ các cơ sở giải quyết chế độ cho người lao động khi phải di dời.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, hiện tỉnh có khoảng hơn 1.500 cơ sở với hơn 4.500 lao động, sử dụng hơn 560.000 m2 đất thuộc diện phải di dời ra khỏi khu dân cư do ô nhiễm hoặc không phù hợp quy hoạch. Trong đó, đứng đầu là thị xã Đông Triều với 471 cơ sở, TP Cẩm Phả đứng thứ hai với 378 cơ sở, tiếp đến là huyện Hoành Bồ, Đầm Hà.

Tỉnh Quảng Ninh dự định sẽ sắp xếp, di dời hơn 980 cơ sở vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các địa phương, hơn 100 cơ sở tự chuyển đổi ngành nghề, số còn lại có thể phải ngừng sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Thống, chủ cơ sở sản xuất gốm sứ (phường Mạo Khê, TX Đông Triều) chia sẻ:"Gia đình tôi làm nghề sản xuất gốm sứ đã từ rất lâu, bản thân cũng nhận thấy kinh doanh lĩnh vực này không đảm bảo vệ sinh môi trường, lại chật chội do phải tận dụng đất của gia đình để sản xuất nên muốn mở rộng quy mô cũng rất khó".

"Cho nên với chủ trương di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, gia đình rất ủng hộ. Chuyển ra vị trí mới chúng tôi sẽ ổn định hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vì diện tích rộng, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân", ông Thống nói.

Được biết, tháng 4/2018, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động về bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2022, đề ra mục tiêu tới năm 2020 sẽ di dời 100% các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch ra khỏi các khu dân cư. 

Trước đó, tháng 2/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 255/2012/QĐ-UBND ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh. TP Hạ Long là địa phương duy nhất thực hiện việc di dời và di dời được 169 cơ sở ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, hết 2016, do Quyết định 255 hết hiệu lực hỗ trợ nên việc di dời tạm dừng.

Đến ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh ra khỏi khu dân cư.

Ông Bùi Xuân Tờ - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh (Chủ đầu tư CCN Cẩm Thịnh - TP Cẩm Phả) cho biết, nếu được hỗ trợ sẽ tác động rất lớn, tạo động lực cho các doanh nghiệp di dời vào trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đồng thời, cải thiện môi trường trong các khu dân cư.

Nguồn: https://enternews.vn

 

 

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 3 trong tổng số 22

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay349
mod_vvisit_counterHôm qua387
mod_vvisit_counterTrong tuần736
mod_vvisit_counterTuần trước2813
mod_vvisit_counterTrong tháng2782
mod_vvisit_counterTháng trước3794
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ540425

Khách trực tuyến: 10
IP của bạn: 173.245.54.226
Hôm nay 07 tháng 07 năm 2020