Tin tức sự kiện
Bước chuyển biến từ hoạt động khuyến công

Trong khi nền kinh tế cả nước phục hồi chậm, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng còn gặp nhiều khó khăn thì việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết.


Các chương trình, đề án khuyến công của Quảng Ninh đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển CN - TTCN tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Là đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm) thường xuyên phối hợp với các sở, ngành chức năng; phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khuyến công phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Các hoạt động khuyến công được Trung tâm triển khai, thực hiện tập trung vào một số lĩnh vực chính như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu qua việc hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia hội chợ trong nước; Phát triển hoạt động tư vấn cung cấp thông tin như: xây dựng các chuyên mục khuyến công tuyên truyền trên Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ninh, cung cấp tin bài cho bản tin Công Thương, báo Công Thương và tạp chí Công Thương; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công như: Tham gia hội nghị khuyến công vùng; tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới; hội nghị tổng kết và một số các hoạt động khuyến công khác nhằm phục vụ công tác chuyên môn về hoạt động khuyến công. Góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn ngày càng phát triển; tạo động lực giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn.

alt

Dây chuyền sản xuất gỗ ván ghép thanh của Công ty TNHH xây dựng Đông Triều

Cụ thể nhiều mô hình thông qua nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ, các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn và thực sự phát huy hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ. Chẳng hạn như công ty TNHH xây dựng Đông Triều, năm 2013 thực hiện đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gỗ ván ghép thanh từ gỗ keo”. Mô hình được xây dựng với công suất 1.650m3 sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư dự án 05 tỷ đồng, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng. Sau khi mô hình hoàn thành và đi vào sản xuất sẽ tiêu thụ khoảng 6.000m3 gỗ rừng trồng/năm, giúp Công ty đạt mức doanh thu hơn trên 15 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình cũng sẽ tạo việc làm cho 40 lao động, với thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng. Từ kết quả đó năm 2014 công ty mạnh dạn lập dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh. Để khuyến khích, hỗ trợ công ty trong việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, vừa qua Trung tâm khuyến công và TVPTCN Quảng Ninh đã khảo sát và lập đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế biến lâm sản phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu” trình Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ cho đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa vai trò công tác khuyến công trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, nhằm góp phần gia tăng giá trị sản xuất CN-TTCN chung của toàn ngành; đồng thời, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, chương trình phát triển ngành công thương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh.

Có thể nói, hoạt động khuyến công góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã được đề ra trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và của Trung ương lần thứ XI về thúc đẩy phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và góp phần tạo ra bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa- hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giải quyết việc làm góp phần ổn định an sinh xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Đức Khá-PGĐ TT Khuyến công và Tư vấn PTCN QN

 
Khuyến công Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới

Năm 2014, trong kế hoạch khuyến công từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia, và khuyến công địa phương. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh đã tập trung hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.


Để phát huy hiệu quả các hoạt động khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh tập trung vào các giải pháp cụ thể như: Tư vấn cho các cơ sở CNNT lựa chọn hướng đầu tư phù hợp, phối hợp với các phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng tại huyện, thị, thành phố khảo sát thực hiện các đề án ứng dụng máy móc thiết bị, mô hình trình diễn… mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Trong Năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt 13 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng, và Bộ Công Thương phê duyệt 3 đề án khuyến công Quốc gia với tổng kinh phí 530 triệu đồng.

Trinh dien than sach 2014

Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất than sạch tại công ty TNHH 1TV PT COMPUTER

Theo đó, các đề án khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề CNNT trên cơ sở đào tạo nghề, đặc biệt ưu tiên cho đào tạo nghề phục vụ công nghiệp hỗ trợ của tỉnh, tăng cường dịch vụ tư vấn, có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích giúp đỡ kịp thời các cơ sở CNNT trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất, lựa chọn và tổ chức thực hiện chương trình, đề án khuyến công sát với thực tế, bám sát chương trình “Quảng Ninh - mỗi xã, phường một sản phẩm”, và phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh.

Với nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia, Trung tâm Khuyến công đã xây dựng 3 đề án tiêu biểu là mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thành công sản phẩm mới.

Cụ thể, trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc (TP Cẩm Phả) xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến dược liệu. Theo đề án, Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc đã chủ động đầu tư với tổng số vốn khoảng 3 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2014 hỗ trợ 140 triệu đồng.

Mục tiêu của đề án là giúp công ty sản xuất các sản phẩm viên nang Diệp hạ châu, viên Giảo cổ lam, viên Cà gai leo..., với 4,5 triệu sản phẩm/năm, doanh thu khoảng 5,4 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Việc sử dụng nguồn dược liệu tại chỗ sẽ hỗ trợ bà con nông dân phát triển kinh tế từ việc trồng cây dược liệu phục vụ chế biến.

Trung tâm cũng đã phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh (huyện Đông Triều) xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gốm sứ mỹ nghệ và gốm sứ dân dụng siêu mỏng, mô hình sản xuất sản phẩm mới được Công ty đầu tư trên 9,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 250 triệu đồng, cung cấp các loại gốm sứ gia dụng chất lượng cao trên 3 triệu sản phẩm /năm, đạt doanh thu 25 tỷ đồng/năm, nhằm giúp công ty sản xuất thành công các sản phẩm gốm sứ gia dụng chất lượng cao, giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương.

Đây là một mô hình rất khả thi, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường mà còn góp phần vào công nghiệp hóa hiện đại hóa hàng thủ công mỹ nghệ ngành gốm sứ.

Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với Công ty TNHH 1TV PT Computer xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất than sạch từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp, công suất 1.200 tấn sản phẩm/năm. Đây là dây truyền đầu tiên tại Quảng Ninh sản xuất sản phẩm than sạch.

Việc chế biến ra sản phẩm than sạch sẽ góp phần sử dụng hiệu quả những phụ phẩm nông - lâm nghiệp của địa phương như rơm rạ, cành cây, mùn cưa…, tạo ra nguồn năng lượng tái sinh với giá cả phù hợp, đặc biệt là bảo vệ môi trường.

Sự thành công của các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ra sản phẩm mới sẽ tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển, góp phần tích cực đối với sự phát triển chung của xã hội, để nhân rộng các mô hình sản xuất sản phẩm mới, trong thời gian tiếp theo, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành để hoạt động khuyến công đạt hiệu quả cao hơn nữa./.

Lê Sỹ Trình

 
Sản phẩm mới cửa thép vân gỗ cao cấp của Công ty cổ phần Trình Anh

Công ty Cổ phần Trình Anh, phường Trưng Vương - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh được thành lập từ năm 2004, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề với lĩnh vực chính là sản xuất gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại. Trải qua chặng đường hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã có một vị thế nhất định. Mỗi năm Công ty sản xuất và tiêu thụ ra thị trường hàng nghìn sản phẩm như: Cổng, cửa thép, bàn ghế học sinh sinh viên, tủ bảo hộ lao động, khung mái nhà thép kết cấu... Doanh thu đạt trên 10tỷ đồng/năm, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 20 lao động.

Chi tiết...
 
Triển vọng từ mô hình sản xuất hương xuất khẩu tại Quảng Ninh

Ngày naytrên thị trường trong và ngoài nước, nhu cầu về sử dụng hương ngày càng nhiều, nắm bắt được nhu cầu đó, Đại hội toàn thể xã viên Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ công nghiệp Phú Hải đã bàn bạc, thống nhất xây dựng phương án sản xuất kinh doanh là xây dựng một cơ sở sản xuất kinh doanh hương xuất khẩu tại địa bàn thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.


Trên địa bàn huyện Đông Triều, cùng với sự tăng trưởng kinh tế ổn định, nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng ngày một tăng cao, đòi hỏi phải có các hoạt động dịch vụ tương ứng để đáp ứng được nhu cầu đó. Đồng thời hiện nay, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ công nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ ở Đông Triều.Đây sẽ là cơ hội cho các thành phần kinh tế đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhận thức được vấn đề trên, một số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đông Triều đã tập hợp thành lập Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ công nghiệp Phú Hải. Các xã viên của hợp tác xã hầu hết là các hộ gia đình đã có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và năng lực tài chính, rất thuận lợi trong việc chọn lựa ngành nghề kinh doanh. Về địa điểm đầu tư, Hợp tác xã đã nghiên cứu địa bàn thấy rằng khu vực thị trấn Mạo Khê có nhiều lợi thế để phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ sản xuất.

Với lợi thế về địa lý có rừng, có nguồn nguyên liệu đa dạng cho việc sản xuất hương xuất khẩu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung có rất nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp sản xuất hương chủ yếu tiêu thụ trên thị trường nội địa được làm từ nhựa thông, nhựa trám và than của một số thân cây khô, nhưng với sản phẩm hương tăm xuất khẩu được làm từ than hoạt tính, mùn và một số hương liệu khác của Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ công nghiệp Phú Hải là sản phẩm mới ở địa phương, sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản ....Hiện địa phương chưa có doanh nghiệp nào sản xuất sản phẩm hương xuất khẩu này.

Xác định được tiềm năng và lợi thế đó, HTX sản xuất và dịch vụ công nghiệp Phú Hải đã mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất hương xuất khẩu. Để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh hương xuất khẩu nói trên HTX đã nghiên cứu, tính toán một cách đầy đủ, phù hợp về thực lực, vốn, kỹ thuật, công nghệ, thị trường…

Để khuyến khích, hỗ trợ Hợp tác xã trong việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, vừa qua Trung tâm khuyến công và TVPTCN Quảng Ninh đã khảo sát và lập đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất hương xuất khẩu” trình Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương xem xéthỗ trợ cho đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015. Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư cho đề án trên 4,9 tỷ đồng, đề án sau khi hoàn thành sẽ giúp Hợp tác xã sản xuất thành công sản phẩm hương xuất khẩu, doanh thu đạt trên 16 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 80 lao động tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, theo đường lối hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông thôn.

Việc triển khai thực hiện mô hình sản xuất mới sẽ mang lại hiệu quả rất lớn không những về kinh tế, xã hội, môi trường mà còn góp phần lớn vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá công nghiệp nông thôn. Hi vọng, với hiệu quả kinh tế và xã hội như đã nêu, Hợp tác xã mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2015 để đề án được thực hiện đạt kết quả tốt./.

TT Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh

 
Hệ thống văn bản về hoạt động khuyến công

Ngày 22 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND “Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh” để thay thế Quyết định số 3468/2011/QĐ-UBND cho phù hợp với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Đến nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công từ Trung ương đến địa phương đã được hoàn thiện gồm:

1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ “về khuyến công”;

2. Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương “Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công”;

3. Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương “Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia”;

4. Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương “Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”;

5. Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

6. Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương “Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương”;

7. Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh”.

Chi tiết xem tại đây:

Nghị định 45, Thông tư 46, Thông tư 36, Thông tư 26, Quyết định 1288, Thông tư liên tịch 26, Quyết định 2408

TT Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh

 
Quy chế mới về Quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Quảng Ninh

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hoàn thiện cơ chế chính sách về công tác khuyến công của Tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh thay thế Quyết định số 3468/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011.


Trên cơ sở nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 28/02/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, Quy chế mới đã cụ thể hóa các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể:

Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí khuyến công gồm: Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; Các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn không giới hạn về quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân hàng năm và địa bàn đầu tư sản xuất; Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Bổ sung thêm việc “Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT” vào ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công; Quy chế quy định rõ những nguyên tắc ưu tiên trong hoạt động hỗ trợ mà Quyết định số 3468/2011/QĐ-UBND trước đây chưa có.

Điểm nổi bật nhất của Quy chế đó là điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí khuyến công, như: Nâng mức hỗ trợ tối đa từ 5 triệu lên 10 triệu đồng/cơ sở cho nội dung Hỗ trợ thành lập cơ sở công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Đối với các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, mức hỗ được nâng từ 250 triệu đồng/mô hình lên tối đa 500 triệu đồng/mô hình. Ngoài ra các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng cũng được hỗ trợ với mức tối đa 100 triệu đồng/mô hình. Đây thực sự là một tin vui và mở ra hy vọng mới cho các doanh nghiệp muốn tham gia xây dựng mô hình trình diễn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bền vững của công nghiệp nông thôn; Mức hỗ trợ tăng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/cơ sở cho việc ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất; Mức chi cho tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, tỉnh đã tăng lên đáng kể: Tối đa 50 triệu đồng/lần đối với cấp huyện và 100 triệu đồng/lần đối với cấp tỉnh; Quyết định này còn bổ sung chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn với mức 03 triệu đồng/sản phẩm khi đạt giải cấp huyện; 05 triệu đồng/sản phẩm khi đạt giải cấp tỉnh; Đặc biệt mức hỗ trợ cho việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT lên đến 300 triệu đồng/cơ sở, tại các cụm công nghiệp 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp...

Ngoài ra Quy chế mới còn quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng kinh phí, lập, chấp hành và quyết toán kinh phí, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị thực hiện đề án khuyến công.

Tin tưởng rằng, Quy chế với nhiều điểm mới, đặc biệt là việc tăng mức hỗ trợ cho hầu hết các nội dung khuyến công sẽ tạo được sự thay đổi tích cực, mở rộng số lượng cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khuyến công tỉnh Quảng Ninh./.

Xem nội dung Quyết định 2408/2014/QĐ-UBND Tại đây

Phan Hường

 
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gốm sứ mỹ nghệ và gốm sứ dân dụng siêu mỏng

Thực hiện Quyết định số 9850/QĐ-BCT ngày 23/12/2013 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2014 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gốm sứ mỹ nghệ và gốm sứ dân dụng siêu mỏng.


Chi tiết...
 
Thành công của mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến dược liệu

Năm 2014, trong kế hoạch khuyến công từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh đã tập trung hỗ trợ cho các cơ sở CNNT xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới. Trong đó, đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến dược liệu” của Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc là một trong những đề án được hoàn thành sớm nhất.

Chi tiết...
 
Để hoạt động khuyến công Quảng Ninh phát triển có hiệu quả

Năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định chi hỗ trợ 1 tỷ đồng cho quỹ khuyến công thực hiện 13 đề án. Đó là: 08 đề án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; 02 đề án đào tạo nghề điện, hàn điện và 03 đề án do Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN thực hiện gồm: Tuyên truyền công tác khuyến công; Tham gia hội chợ - triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Quản lý đề án.

Chi tiết...
 
Hiệu quả từ việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất của Công ty cổ phấn thuỷ sản Cái Rồng

alt

Công ty cổ phần thủy sản Cái Rồng tiền thân là Xí nghiệp nước mắm Cái Rồng thuộc Công ty thủy sản Quảng Ninh, được thành lập từ năm 1978, chuyên sản xuất chế biến nước mắm theo phương pháp truyền thống, những năm này Xí nghiệp làm ăn lân đận, nợ nần chồng chất, thu nhập của người lao động thấp, sản lượng và chất lượng sản phẩm đều bị hạn chế.

Chi tiết...
 
Quy định mới về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28/8/2014 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BCT thay thế cho Thông tư 35/2010/TT-BCT về việc Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Với hình thức hỗ trợ từ khâu sản xuất, thông tư mới sẽ là động lực thúc đẩy sản phẩm công nghiệp nông thôn phát triển mạnh mẽ.

Chi tiết...
 
Hội nghị tập huấn các văn bản mới về công tác khuyến công

Trong 02 ngày, 4-5/9/2014, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, Cục Công nghệp địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản mới phục vụ hoạt động khuyến công và một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực công nghiệp, cho 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chi tiết...
 
Đẩy mạnh hoạt động khuyến công: Để phát triển theo chiều sâu

Những năm qua, hoạt động khuyến công không chỉ “tạo đà” cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh mà còn tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo cho lao động địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Chi tiết...
 
Khuyến công Quảng Ninh hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Tiên Yên

Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới về đào tạo nghề, ngày 20 tháng 8 năm 2014, huyện Tiên Yên đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn điện tại Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Chi tiết...
 
Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

Chi tiết...
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 10 trong tổng số 20

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay266
mod_vvisit_counterHôm qua433
mod_vvisit_counterTrong tuần3266
mod_vvisit_counterTuần trước2274
mod_vvisit_counterTrong tháng7127
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ421744

Khách trực tuyến: 25
IP của bạn: 172.69.63.80
Hôm nay 25 tháng 08 năm 2019