Tiết kiệm năng lượng
Tiết kiệm năng lượng - Vẫn chưa có nhiều chuyển biến

Thực hiện Chỉ thị 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2011 đến nay, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Công Thương, việc tiết kiệm năng lượng vẫn chưa có nhiều chuyển biến, nhất là ở khối các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về sử dụng điện và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (khối khách hàng chiếm từ 60-70% sản lượng điện thương phẩm).


images867726 image044401

Công ty Tuyển than Hòn Gai là một trong nhiều đơn vị ngành Than triển khai tốt việc kiểm toán năng lượng. Trong ảnh: Vận hành các thiết bị khởi động mềm tại Công ty Tuyển than Hòn Gai

Công ty Tuyển than Hòn Gai là một trong nhiều đơn vị ngành Than triển khai tốt việc kiểm toán năng lượng. Trong ảnh: Vận hành các thiết bị khởi động mềm tại Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Công ty Tuyển than Hòn Gai là một trong nhiều đơn vị ngành Than triển khai tốt việc kiểm toán năng lượng. Trong ảnh: Vận hành các thiết bị khởi động mềm tại Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 98 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ hàng năm trên 3 triệu kWh). Theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (số 50/2010/QH12), 98 cơ sở trên có trách nhiệm thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc 3 năm/lần. Các cơ sở khác được khuyến khích định kỳ tổ chức kiểm toán năng lượng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng. Việc kiểm toán năng lượng sẽ giúp đánh giá thực trạng hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng, từ đó đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi về kỹ thuật và kinh tế, xây dựng các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Đến nay, nhiều đơn vị ngành Than đã đạt được lợi ích thiết thực từ việc triển khai kiểm toán năng lượng, như: Công ty Than Đèo Nai, Công ty CP Than Hà Lầm, Công ty Than Cọc Sáu, Công ty Than Dương Huy, Công ty Than Cao Sơn, Công ty Than Hòn Gai, Tuyển than Hòn Gai… Trong đó, nổi bật có Công ty Than Hòn Gai và Than Hà Lầm đã trở thành mô hình mẫu về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; đã đoạt nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà do Bộ Công Thương tổ chức. Giải pháp 2 đơn vị này đưa ra sau khi tiến hành kiểm toán là thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact, lắp đặt tụ bù, lắp biến tần và khởi động mềm, lắp đặt hệ thống giám sát điện năng…

Tuy nhiên, số lượng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiến hành kiểm toán và mạnh dạn triển khai, đầu tư các giải pháp trong tiết kiệm năng lượng chưa nhiều. Sau hơn 5 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 171, hiện toàn tỉnh mới có 47/98 cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng; 57/98 đơn vị thực hiện đào tạo người quản lý năng lượng. Đặc biệt, nhiều cơ sở còn chưa chỉ định người quản lý năng lượng, chưa kiểm định các thiết bị, trang bị điện. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng lãng phí trong sử dụng năng lượng.

Không chỉ có khối khách hàng thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thiếu quan tâm đến công tác tiết kiệm năng lượng, mà hiện nay rất nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh cũng chưa thực sự chú trọng đến vấn đề này. Hàng năm, trên cơ sở thống kê của Sở Công Thương, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch sử dụng tiết kiện 10% so với nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh có 1.488 cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện tiết kiệm 10% nhu cầu sử dụng điện, dự kiến sản lượng điện năng tiết kiệm được là gần 11 triệu kWh. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh, các đơn vị này sẽ phải xây dựng và báo cáo việc thực hiện kế hoạch hàng năm; có phương án sử dụng điện; có đăng ký mức sử dụng điện thực tế của năm tiếp theo… Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch UBND tỉnh, nhiều đơn vị đã sử dụng vượt quá sản lượng điện năng theo kế hoạch phân bổ. Riêng quý I-2016, có 799/1.488 đơn vị sử dụng vượt gần 2,3 triệu kWh sản lượng điện năng theo kế hoạch phân bổ.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại trên là do: Nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp còn hạn chế; doanh nghiệp không có vốn hoặc không tiếp cận được những khoản vay tín dụng ưu đãi cho dự án tiết kiệm năng lượng; nhiều đơn vị chưa thực hiện các yêu cầu của Luật; thiếu các chế tài trong xử lý vi phạm; cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ còn gặp nhiều hạn chế; lực lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn mỏng, 14 địa phương mới có khoảng 5 người có trình độ chuyên môn về điện mà đa phần kiêm nhiệm, nên việc triển khai chương trình chưa được sâu sát… Trong những năm tới, với những diễn biến phức tạp của thời tiết, tình hình vận hành không ổn định của một số nhà máy nhiệt điện, nhu cầu phụ tải điện tăng cao, trong khi tốc độ phát triển nguồn điện chưa đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vào các tháng mùa khô, tình hình thiếu điện sẽ có thể tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

Để chương trình tiết kiệm năng lượng đạt được hiệu quả cao nhất, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm biểu đồ phụ tải đã đăng ký; cũng như xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường./.

Theo: Baoquangninh.com.vn

 
Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Ngày 15/3/2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 708/QĐ-UBND.


Các giải pháp TKNL đã mang lại Các giải pháp TKNL đã mang lại hiệu quả lớn cho công ty Than Hòn Gai

Các giải pháp TKNL đã mang lại hiệu quả lớn cho công ty Than Hòn Gai (Nguồn: Internet)

Mục tiêu tổng quát của chương trình: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ- CP ngày 29/3/2011 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng sử dụng nhiều năng lượng, giao thông vận tải, hoạt động dịch vụ, hộ gia đình, giới thiệu, phổ biến các phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong hoạt động đời sống xã hội trên địa bàn Tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế- xã hội bền vững; Tăng cường công tác kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường; Thực hiện thắng lợi chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2020. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu giai đoạn 2016- 2020, tiết kiệm từ 8- 10% tổng điện năng tiêu thụ so với dự báo nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020, có xét đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1208/QĐ- TTg ngày 21/7/2011; Ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị công nghệ lạc hậu. Phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 10% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng; Áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng. Định hướng đến năm 2020, 100% doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn có hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001: 2011) và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống từ 5,0- 5,2% vào năm 2020; tổn thất điện năng lưới điện hạ áp khu vực nông thôn xuống 7- 8% (năm 2015 là 10%); 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại tuân thủ các quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ứng dụng các giải pháp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện nhằm giảm từ 30- 40% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Đến năm 2020 hoàn thành việc thay thế đèn chiếu sáng công cộng công suất lớn bằng đèn tiết kiệm điện hiện đại tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hạ Long và một số tuyến phố chính tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đầu tư ứng dụng, lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại, tiết kiệm cho hệ thống chiếu sáng công cộng; Phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống trong giao thông vận tải; triển khai dịch vụ hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe ô tô điện tại các địa phương: Cô Tô, Vân Đồn, Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Đông Triều.

Quy mô và phạm vi: Chương trình tác động trực tiếp đến tất cả các ngành, lĩnh vực, hoạt động có sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung của Chương trình: Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường dự kiến thực hiện 17 phóng sự, 110 bài viết, 20 hội nghị, hội thảo và 10 hoạt hoạt động ngoại khoá; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dự kiến thực hiện 10 mô hình, 25 doanh nghiệp được hỗ trợ kiểm toán, hỗ trợ 15 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà và cơ quan, công sở dự kiến thực hiện 20 mô hình trình diễn, hỗ trợ kiểm toán cho 10 toà nhà; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải dự kiến thực hiện 10 hội thảo tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ mới, 10 mô hình quản lý năng lượng trong doanh nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng dự kiến thực hiện 10 mô hình; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp dự kiến thực hiện 10 hội thảo tập huấn; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình dự kiến thực hiện 15 chương trình phát động/cuộc thi; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý và kinh doanh điện.

Kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Chi tiết Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 tại đây

TT Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh

 
Than Hòn Gai với mô hình quản lý năng lượng hiệu quả

Tại Cuộc thi Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà do Bộ Công Thương tổ chức năm 2012,Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai – VINACOMIN đã đạt Giải nhì – hạng mục Quản lý năng lượng hiệu quả loại hình công nghiệp. Ông Đào Hồng Thái – Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội – đơn vị xây dựng hồ sơ dự thi cho công ty nhận định, đây là một trong những điển hình tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong các DN ngành than.

Chi tiết...
 
Tiết kiệm năng lượng: Cần xây dựng lộ trình cho doanh nghiệp

Không hẳn là vốn, không hẳn là những ưu đãi về chính sách điều mà nhiều DN hóa chất cần nhất trong quá trình thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng (TKNL) chính là xây dựng một lộ trình cụ thể để DN làm theo.
Hiệu quả lớn từ tiết kiệm năng lượng

Chi tiết...
 
Nhiều biện pháp tiết kiệm điện ở các doanh nghiệp

Trong bối cảnh suy giảm của nền kinh tế, tiết kiệm điện đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng để doanh nghiệp thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đối với các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn điều này càng trở nên cần thiết, tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, phong trào tiết kiệm điện trong nhiều doanh nghiệp hiện vẫn chưa thực sự “căn cơ, bám rễ”.

Chi tiết...
 
Giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả ở một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ninh đã chú trọng đổi mới công nghệ theo xu hướng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Việc chuyển giao thành công hệ thống lò đốt chất thải tiết kiệm năng lượng sử dụng nhiên liệu đốt là gas cho ngành gốm sứ đã làm thay đổi diện mạo nhiều cơ sở sản xuất gốm sứ trong tỉnh. Giải pháp “Hệ thống kỹ thuật tận thu nhiệt thừa trong lò nung gốm sứ tái sử dụng cho công đoạn sấy hàng mộc” được áp dụng vào trong sản xuất ở Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh trong những năm qua là một ví dụ điển hình.

Chi tiết...
 
Chế tạo thành công thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời

Sở Công nghiệp Quảng Ngãi và Viện Năng lượng thuộc Bộ Công nghiệp vừa chế tạo thành công thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời, góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm điện.

Chi tiết...
 
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh: Bước tiền đề cho việc phát triển kinh tế Xã hội

Để đạt được mục tiêu tổng quát đến năm 2015 Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh Công nghiệp theo hướng hiện đại và  về chỉ tiêu cơ bản đạt các tiêu ch¬o tỉnh nông thôn mới m  Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XÍÍIII nhiệm kỳ 2010-2015 đặt ra, thì việc đảm bảo nhu cầu điện năng để phát triển kinh tế Xã hội là  một trong những điều kiện không thể thiếu. 

Chi tiết...
 
Mặt bằng sản Xuất cơ sở công nghiệp nông thôn, thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn là  một trong những chủ trương lớn của Đảng và  Nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo tiền đề giải quyết các Xã hội, thu hẹp khoảng cách nông thôn và  thành thị

Chi tiết...
 
Khuyến công quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất gỗ dăm mảnh

Công ty TNHH Cao Cường có trụ sở tại Tổ 3, Khu 6 phường Giếng Đáy – Tp. Hạ Long. Đăng ký thành l¬p lần đầu năm 2001 – Đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào tháng 12/2008. Với đa ngànhnghề hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó chủ yếu là san gạt, bốc xúc đất đá, vậ¬n chuyển hàng hoá và gia công chế biến sản xuất các sản phẩm dân dụng từ gỗ phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết...
 
« Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối »

Trang 2 trong tổng số 3

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay195
mod_vvisit_counterHôm qua433
mod_vvisit_counterTrong tuần3195
mod_vvisit_counterTuần trước2274
mod_vvisit_counterTrong tháng7056
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ421673

Khách trực tuyến: 11
IP của bạn: 172.68.65.101
Hôm nay 25 tháng 08 năm 2019