Tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị định 134/2004 của Chính phủ về khuyến kh¬ch phát triển công nghiệp nông thôn (còn gọi là hoạt động khuyến công) v  2 năm thực hiện Quyết định số 136/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình khuyến công Quốc  gia đến năm 2012, sản Xuất công nghiệp nông thôn trên phạm vi cả nước đã có sự tăng trưởng nhanh, đóng góp t¬ch cực v o chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương, tạo nhiều việc làmcho lao động nông thôn. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong giá trị sản Xuất công nghiệp của to n ng nh, còn nhiều vấn đề phải giải quyết

Trong giai đoạn 2005 - 2009, nguồn kinh ph¬ từ ngân sách bđ tr¬ cho hoạt động khuyến công Quốc  gia v  địa phương gần 392 tỷ đồng, bình quân m—i tỉnh là 1,2 tỷ đồng/năm. Công tác khuyến công đã t¬p trung v o các hoạt động đào tạo, truyền nghề, gắn với giải quyết việc làmcho gần 330.000 lao động nông thôn, góp phần thực hiện chủ trương “ly nông không ly hương”, XÍíoá đói giảm nghèo cho bà con, đặc biệt ở những vùng kinh tế khó khăn.

Hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn XÍíác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả thông qua chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho hơn 17.000 lượt chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tổchức đào tạo, t¬p huấn về khởi sự doanh nghiệp cho gần 10.000 học viên có nhu cầu thànhl¬p doanh nghiệp. Chương trình hỗtrợ Xây dựngmô hình trình diễn kỹ thu¬t đã giúp cho hơn 1.000 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại v o sản Xuất
Bên cạnh hỗtrợ sản Xuất sản phẩm công nghiệp, hoạt động khuyến công đã thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là sản phẩm phục vụ Xuất khẩu. Trong 5 năm qua, giá trị Xuất khẩu tiểu thủ công nghiệp của cả nước tăng hơn 20%, đến năm 2009 đạt kim ngạch Xuất khẩu hơn 1,7 tỷ USD
Thứ trưởng Bộ Công thương Ho ng Quốc  Vượng cho rằng, mặc dù nguồn kinh ph¬ đầu tư trong thời gian qua còn rất khiêm tđn, nhưng công tác khuyến công đã đóng góp lớn v o phát triển công nghiệp của cả nước nói chung v  CNNT nói riêng, hình thànhđược bộ máy làmcông tác khuyến công từ Trung ương đến địa phương
Các Sở Công thương đều có trung tâm khuyến công v  tư vấn phát triển công nghiệp, nòng cot để thực hiện NĐ134 v  QĐ 136. Hầu hết các mục tiêu đã thực hiện được. Mỗi đề án hỗtrợ v i chục triệu đồng, lớn nhất là 200 triệu đồng, nhưng đđi với b  con có ý nghĩa rất lớn, giúp họ vượt qua khó khăn” - ông Vượng nói 5 năm qua, tăng trưởng giá trị sản Xuất công nghiệp của cả nước bình quân đạt 13,7%/năm, riêng giá trị sản Xuất công nghiệp nông thôn tăng 17,6%/năm. Đến năm 2009, số lao động làmviệc trong các sơ sở công nghiệp thôn thôn chiếm gần 55% tổng số lao động toàn ngành công nghiệpTuy vậy, theo đánh giá của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương, cơ quan đầu mđi triển khai NĐ 134 v  QĐ 136, đã qua hơn 5 năm thực hiện, nhưng nh¬n thức trong một bộ ph¬n cán bộ các cấp, ngành v  của Xã hội về vấn đề này chưa thực sự đầy đủ, toàn diện. Ch¬nh vì vậ¬y, sự quan tâm chỉ đạo cũng như đầu tư cho chương trình khuyến công còn hạn chế, chưa huy động được nhiều nguồn lực Xã hội tham gia đầu tư phát triển công nghiệp nông thônMột số ch¬nh sách khuyến công quy định tại NĐ 134 chưa thực hiện được nhiều, như ch¬nh sách đất đai, ưu đãi đầu tư, ch¬nh sách khoa học công nghệ. Mặt khác, các ch¬nh sách này đã có cơ chế v  kênh tổchức thực hiện riêng theo các văn bản quy phạm pháp lu¬t khác, không thuộc hệ thđng tổchức bộ máy khuyến công
Định nêu dẫn chứng: “Để Xây dựngmô hình trình diễn kỹ thu¬t, phải XÍíin XÍíác nh¬n của Sở Khoa học v  Công nghệ. Nhưng sang làmviệc với Sở này, họ cho biết, không có chức năng nhiệm vụ nên không làm. Để đơn giản, việc này nên để Sở Công thương chủ động làmQuá trình Xây dựngv  tổchức thực hiện các đề án khuyến công từ việc đăng ký kế hoạch đến thẩm định XÍíét giao kế hoạch vẫn gặp nhiều khó khăn, lúng túng v  tđn nhiều thời gian. Quy mô của một số đề án khuyến công còn nhỏ, chưa có nhiều đề án có sức lan toả lớn, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của khu vực v  các địa phương

Ông Lê Trọng Cẩm, Giám đđc Trung tâm Khuyến công tỉnh Thanh Hoá nêu một số trở ngại: “Hiện nay khó khăn trong việc hỗtrợ khởi sự doanh nghiệp, tiếp c¬n nguồn vốn, vấn đề đào tạo nhân lực, tiêu thụ sản phẩm… Phát triển CNNT thì phải có doanh nghiệp hạt nhân, được đầu tư thêm vốn, môi trường kinh doanh, thuế, nhân lực… cùng thực hiện nhiều giải pháp thì mới có hiệu quả. Ngoàira, cũng phải kể đến nguyên nhân về năng lực thực hiện đề án khuyến công ở một số trung tâm khuyến công địa phương chưa đáp ứNgàyêu cầu, nhiệm vụ được giao. Định mức hỗtrợ kinh ph¬ khuyến công ở một số nội dung còn thấp. Đến nay, vẫn có địa phương chưa bđ tr¬ ngân sách cho hoạt động này. Đến hết năm 2009, tỷ trọng CNNT trong tổng giá trị sản Xuất công nghiệp đạt gần 25%, thấp hơn mức đề ra là 28-30

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nhanh v  bền vững CNNT, cần t¬p trung thực hiện 4 nội dung cơ bản trong khuyến công, đó là: Phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Hỗtrợ phát triển cụm công nghiệp làng nghề để tạo mặt bằng cho các cơ sở sản Xuất v  giảm ô nhiễm môi trường; Tăng cường Xây dựngmô hình trình diễn kỹ thu¬t, chuyển giao công nghệ mới; T¬ch cực triển khai các hoạt động tư vấn, hỗtrợ khởi sự doanh nghiệp v  lựa chọn hướng đầu tư phát triển cho các cơ sở sản Xuất ở nông thôn


 

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay376
mod_vvisit_counterHôm qua382
mod_vvisit_counterTrong tuần2131
mod_vvisit_counterTuần trước2325
mod_vvisit_counterTrong tháng7159
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ482794

Khách trực tuyến: 48
IP của bạn: 172.69.63.80
Hôm nay 25 tháng 01 năm 2020