Sản xuất sạch hơn
Chính sách hỗ trợ hoạt động sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ
Cùng với Chiến lược Tăng trưởng xanh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất theo hướng bền vững như: Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030…


Thông qua đó, ở nhiều địa phương, trong nhiều ngành và lĩnh vực công nghiệp quan trọng đã có các doanh nghiệp điển hình thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn. Điều này đã góp phần mang lại lợi ích kinh tế và môi trường to lớn không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho toàn xã hội.


Thống kê của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, cả nước hiện có khoảng 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp; đóng góp 40% GDP và tạo việc làm cho 52% người lao động. Việc tham gia áp dụng và thực hiện sản xuất sạch hơn (SXSH) sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) một cách mạnh mẽ; tạo được lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Mặt khác, khi tham gia thực hiện SXSH, DN công nghiệp sẽ nhận được sự khuyến khích và được hưởng chính sách ưu đãi tài chính của Nhà nước.


Hoạt động tư vấn áp dụng SXSH tại các DN (bao gồm tư vấn đánh giá nhanh và đánh giá chi tiết SXSH) là hoạt động được Nhà nước hỗ trợ thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 và kinh phí khuyến công (gồm khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương).


Để hướng dẫn về nội dung, tiêu chí và định mức hỗ trợ hoạt động SXSH cho các doanh nghiệp, liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương đã ban hành 02 Thông tư liên tịch hướng dẫn, gồm: Thông tư liên tịch số 221/TTLT-BTC-BCT ngày 25/12/2012 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020; và Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.


Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư 221: “Mức chi hỗ trợ đánh giá SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tối đa không quá 50% phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/1 cơ sở”. Mức chi cụ thể cho từng nội dung/hoạt động nhằm thực hiện hoạt động tư vấn áp dụng SXSH tại DN được thực hiện theo đúng định mức, chế độ chi tiêu tài chính của các văn bản hiện hành.


SXSH là công cụ hữu hiệu giúp cho DN nâng cao tính cạnh tranh và chỗ đứng trên thị trường do chất lượng sản phẩm tốt hơn và uy tín hơn nhờ các ưu điểm nổi bật sau: Thứ nhất, SXSH làm giảm giá thành sản phẩm thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất và nguồn lực; giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu, nước và năng lượng đầu vào; tận dụng được các sản phẩm phụ. Thứ hai, giảm chi phí liên quan đến thu gom và xử lý chất thải do giảm lượng chất thải phát sinh vì DN chú trọng đến phòng ngừa ô nhiễm hơn là khắc phục ô nhiễm. Thứ ba, thực hiện tốt hơn các yêu cầu pháp lý về môi trường. Thứ tư, tăng cường ý thức của người lao động về bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường làm việc, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động. Thứ năm, cải thiện hình ảnh của DN về trách nhiệm xã hội và tuân thủ luật pháp; giúp DN tạo dựng sự tin tưởng đối với các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà quản lý, địa phương…) trên các lĩnh vực. Thứ sáu, tạo ra các cơ hội thị trường mới và hấp dẫn. Thứ bảy, SXSH gắn liền với Hệ thống quản lý môi trường, Quản lý chất lượng tổng hợp, Quản lý sức khỏe và an toàn. Cuối cùng, thị trường quốc tế không chỉ yêu cầu về chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm mà còn là đòi hỏi về khía cạnh môi trường và trách nhiệm xã hội của DN.


Mai Hương

 
Công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực dẫn dắt tăng trưởng

Nghị quyết số 01-NQ/TU (ngày 16/11/2020) về “Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” được tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhằm tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp, đóng góp quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh.

 
 
Thúc đẩy phát triển năng lượng xanh

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã mạnh dạn đề xuất và huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 
Lực đẩy mới cho công nghiệp chế biến, chế tạo

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được Quảng Ninh chú trọng, tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư và bước đầu đã đạt được những kết quả ấn tượng. Đặc biệt, trong năm 2021, với tốc độ tăng trưởng đạt 32,19%, đóng góp 3,36 điểm % trong tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh, chiếm tỷ trọng 11,9% trong GRDP, ngành chế biến, chế tạo đã tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều biến động do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Năm 2022 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự kiến tiếp tục đạt được kết quả tăng trưởng đột phá, với nhiều dự án đầu tư lớn sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

 
Gia tăng sức hấp dẫn cho các khu công nghiệp, khu kinh tế

Quảng Ninh hiện có 16 KCN, 5 KKT nằm trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thuộc nhóm tỉnh, thành phố có nhiều KCN, KKT nhất nước. Để thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KKT, Quảng Ninh đã và đang tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh, vượt trội nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, TTHC đơn giản, gọn nhẹ.

Chi tiết...
 
Tập huấn kiến thức về sản xuất sạch hơn

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong hai ngày 16-17/8/2022 vừa qua, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã tổ chức thành công Chương trình Hội nghị tập huấn kiến thức về sản xuất sạch hơn cho 70 học viên bao gồm cán bộ quản lí nhà nước, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh phổ biến về các nội dung:  Khái niệm tổng quan Sản xuất sạch hơn(SXSH); Lợi ích của việc áp dụng SXSH; Phân biệt các giải pháp SXSH; Tổng quan các bước thực hiện đánh giá SXSH; Khởi động SXSH với công cụ quản lý nội vi 5S; Các điển hình áp dụng SXSH tại Việt Vam và Quảng Ninh; các chương trình hỗ trợ SXSH.

Tập huấn SXSH 2022

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những thông tin hữu ích, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của SXSH; nắm bắt được kiến thức, các bước đánh giá, giới thiệu các mô hình áp dụng sản xuất sạch, lợi ích và các kỹ năng áp dụng sản xuất sạch để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu; giảm thiểu và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người; hướng tới phát triển doanh nghiệp công nghiệp theo hướng bền vững./.

Phan Hường – Phòng KC&PTCN

 
TKV: Nhiều sáng kiến tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh

Sau hơn 6 tháng phát động, Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã được triển khai sâu rộng đến các cấp công đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần nhân rộng nhiều sáng kiến hay giúp các đơn vị tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Chi tiết...
 
Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh - Vinacomin: An toàn sản xuất là ưu tiên hàng đầu

Trung bình mỗi năm, Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh tiếp nhận, quản lý, vận chuyển cung ứng hàng nghìn tấn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phục vụ chủ yếu khai thác than và một số ngành kinh tế khác. Xác định VLNCN là loại hàng hoá đặc biệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ và tình hình ANTT, vì vậy trong quá trình sản xuất, kinh doanh Công ty ưu tiên hàng đầu giải pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ…

 
 
TX Quảng Yên sẽ là trung tâm sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch công nghệ cao, thân thiện môi trường

Chiều 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

 
Thúc đẩy sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang trở thành xu thế phát triển và là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam trong những năm tới.

Việc sử dụng các vật liệu xây dựng truyền thống đang tác động xấu đến môi trường, gây ra nhiều hệ lụy như mất đất nông nghiệp, gia tăng khí thải, hiệu ứng nhà kính và các loại khí thải độc hại cho môi trường. Do đó, vấn đề của ngành xây dựng là phải ưu tiên phát triển các loại vật liệu mới thân thiện môi trường, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn (Đại học Xây dựng) cho rằng, việc sản xuất gạch từ đất sét nung đang tạo ra những áp lực vô cùng lớn đến môi trường sống của con người. Do đó, cần phải dần thay thế và loại bỏ hoàn toàn loại vật liệu xây dựng truyền thống này.

Phân tích của các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cho thấy, việc phát triển dòng vật liệu thân thiện với môi trường còn giúp sử dụng khoảng 15-20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao...) mỗi năm để sản xuất vật liệu không nung; tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp và hàng trăm ha diện tích đất chứa phế thải; tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Trên thế giới, vật liệu xây dựng xanh đã và đang được sử dụng ở nhiều nước như Hàn Quốc, Singapore… Tại các nước phát triển, tỷ lệ gạch không nung chiếm 70% trong các công trình xây dựng.

Sử dụng gạch không nung xi măng cốt liệu góp phần bảo vệ môi trường trong khi vẫn đạt hiệu quả kinh tế vượt trội. Ảnh: Toàn Thắng.

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường cũng ngày càng đa dạng hơn, hạng mục vật liệu không nung có gạch bê tông khí chưng áp, panel bê tông khí chưng áp, gạch bê tông, panel bê tông rỗng đùn ép. Cùng đó, kính Low-E và kính Solar Control mới có khả năng giảm sự truyền nhiệt vào công trình, từ đó giảm công suất điều hòa cũng như điện năng tiêu thụ…

Nhiều nhà máy đã sản xuất ngói lợp không nung, cát nghiền, cốt liệu tái chế từ nguồn phế thải công nghiệp. Ngoài ra, còn rất nhiều vật liệu xây dựng khác sử dụng phế thải công nghiệp tro, xỉ nhiệt điện như: xi măng, gạch bê tông lát hè, gạch đất sét nung, bê tông trộn sẵn… để giảm tỷ lệ sử dụng vật liệu thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên.

Tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện là nguồn cung cho việc phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Ảnh: Toàn Thắng.

Ông Lê Hoài An, Tổng Giám đốc Công ty CP Gạch Khang Minh, đơn vị tiên phong trong cả nước đầu tư Nhà máy gạch không nung xi măng cốt liệu, với quy mô 200 triệu viên/năm cho rằng, xu hướng phát triển đô thị thông minh, công trình xanh đang được chú trọng chính là thời cơ cho các vật liệu xây dựng xanh phát triển. Định hướng trong tương lai, vật liệu xây dựng không nung sẽ thay thế gạch đất sét nung, giúp tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường; giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả chung cho xã hội.

Ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) cho biết, trong nhiều năm qua công ty đã ứng dụng xu hướng xây dựng tiên tiến cho các công trình như lựa chọn vật liệu xanh, trong đó có gạch không nung, kính tiết kiệm năng lượng, sơn thân thiện với môi trường... Thời gian tới, ngoài việc ứng dụng gạch không nung cho các công trình xây dựng, chúng tôi sẽ còn hướng đến các loại vật liệu xanh khác.

Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện đã có nhiều chính sách, nghị định nhằm khuyến khích phát triển các loại vật liệu thân thiện môi trường. Theo đó, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; đồng thời có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

Trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, năm 2020, nhu cầu sử dụng gạch nung của Việt Nam khoảng 42 tỷ viên. Nếu đáp ứng nhu cầu này thì sẽ phải tiêu tốn từ 50 – 70 triệu m3 đất, tương đương với khoảng 3.000 ha đất nông nghiệp, tiêu thụ khoảng 6 tỷ tấn than nung và thải ra môi trường khoảng 23 tỷ tấn CO2.

https://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Thuc-day-su-dung-vat-lieu-xay-dung-than-thien-voi-moi-truong-116-153-13155.aspx

 

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 11

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay510
mod_vvisit_counterHôm qua969
mod_vvisit_counterTrong tuần1479
mod_vvisit_counterTuần trước3663
mod_vvisit_counterTrong tháng9451
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ915106

Khách trực tuyến: 10
IP của bạn: 3.229.117.149
Hôm nay 29 tháng 11 năm 2022