Hoạt động khuyến công
Hoạt động khuyến công: Vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Sau nhiều năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, hoạt động khuyến công đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.


77f89069e7ffbca52fbe0fbaa5c54516

Trong đó phải kể đến nội dung chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đã được nhiều địa phương quan tâm tổ chức thực hiện.

Cụ thể, trong 3 năm, từ năm 2014-2016, kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật là 558,736 tỷ đồng, chiếm 73,8% tổng kinh phí hoạt động khuyến công. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 133 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, phổ biến công nghệ mới, các mô hình cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình. Hỗ trợ cho 1.325 cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. Một số ngành nghề tập trung được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại như: khuyến khích cơ giới hoá sản xuất tiểu thủ công nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; đầu tư các cơ sở công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; đầu tư sản xuất, gia công, sửa chữa cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn; xử lý ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm; đầu tư xử lý nước thải, rác thải trong các cụm công nghiệp./.

Theo arid.gov.vn

 
Hướng dẫn đăng ký và lập hồ sơ đề án khuyến công quốc gia năm 2018

Trong nững năm gần đây công tác xây dựng, giao kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án khuyến công quốc gia đã có bước chuyển biến rõ rệt, việc giao và ký hợp đồng triển khai kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia được thực hiện sớm hơn tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT triển khai thực hiện nhanh, kịp thời.


Ngày 31/5/2017, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương đã có văn bản hướng dẫn số 406/CNĐP- QLKC về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2018, theo đó khi xây dựng và đăng ký kế hoạch cần tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến; hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất- tài chính- kế toán - nhân lực và năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp; hạn chế các nội dung mà các chương trình mục tiêu khác đang triển khai thực hiện như: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề; tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước...

Để có cơ sở lựa chọn được các đề án đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao trình Bộ Công Thương phê duyệt theo chương trình khuyến công năm 2018. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đề nghị các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các địa phương trong tỉnh thông báo cho các chủ đề án đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018. Nội dung đăng ký hỗ trợ khuyến công năm 2018 sẽ trung vào những dự án như: Hỗ trợ đầu tư thiết bị máy móc tiên tiến; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp... nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả, phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ mang lại luồng gió mới cho doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trước ngày 10/7/2017, theo địa chỉ Cầu I, phường Cao Xanh, TP Hạ Long; đồng thời gửi vào Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ./.

     Xem văn bản hướng dẫn: tại đây

 
Khuyến công Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, với nguồn kinh phí dành cho khuyến công của trung ương và tỉnh, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chương trình, đề án mang tính chất hỗ trợ, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương phát triển.


Cuc CNDp tai gom Quang Vinh

Lãnh đạo Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh- Đông Triều

Năm 2017, nguồn vốn (Quốc gia, địa phương) dành cho quỹ khuyến công của Quảng Ninh là 2 tỷ đồng. Mặc dù số kinh phí còn hạn hẹp, nhưng do có sự sâu sát của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh nên nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Quảng Ninh đã được tiếp cận với nguồn vốn này, đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã đóng trên địa bàn xây dựng nhiều đề án thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương. Trong đó, có những dự án như hỗ trợ đầu tư trang thiết bị máy móc, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, đào tạo nghề... tiếp tục phát huy hiệu quả, phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của ngành Công Thương giao, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh tiếp tục tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, triển khai các đề án khuyến công quốc gia, địa phương nhằm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tăng cường các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về xây dựng và đăng ký thương hiệu; cung cấp thông tin về các chính sách của tỉnh và ngành; tạo điều kiện giới thiệu, hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp lựa chọn tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm phù hợp nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu, mở rộng hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung tâm cũng không ngừng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, kiểm toán năng lượng, đầu tư thiết bị, mở rộng sản xuất thông qua xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, giới thiệu nhân rộng mô hình,… qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao được ý thức thực hành tiết kiệm năng lượng đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến chất lượng mẫu mã sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.

Song song với việc hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp thì công tác xúc tiến thương mại cùng doanh nghiệp cũng là nội dung rất quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp đưa sản phẩm đến với thị trường, người tiêu dùng. Cụ thể năm 2016 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được Bộ Công Thương giao tổ chức Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại khu vực phía Bắc tại Quảng Ninh. Hội chợ là dịp thúc đẩy phát triển sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP một sản phẩm du lịch của địa phương khi du khách đến với Quảng Ninh; Tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn tìm kiếm thông tin sản phẩm, thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp với các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính thuận lợi hơn, tăng ưu đãi thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được với các nguồn vốn hỗ trợ nhiều hơn, thuận lợi trong vay vốn và hưởng ưu đãi lãi suất ngân hàng, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất ổn định hơn, chuyên nghiệp hơn…

Để đồng hành cùng doanh nghiệp đạt hiệu quả, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành sẽ là động lực và là sức mạnh để doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững và tiếp tục phát huy hiệu quả, phần nào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ mang lại luồng gió mới cho doanh nghiệp, đó là điều mà các cơ sở sản xuất CNNT rất kỳ vọng./.

Hoàng Đức Khá

 
Khuyến công Quảng Ninh: Tăng cường giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

 Những năm qua, khuyến công Quảng Ninh đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và bám sát các cơ sở tìm kiếm đối tượng thụ hưởng…là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công


 

Những khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động khuyến công

Hoạt động khuyến công của tỉnh Quảng Ninh được triển khai ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, chủ yếu hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn tỉnh ít, có quy mô nhỏ, năng lực tài chính có hạn, đã ảnh hưởng lớn đến việc tìm kiếm đối tượng thụ hưởng chương trình khuyến công. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho khuyến công Quảng Ninh chưa xây dựng được các đề án khuyến công điểm, đề án có quy mô lớn để kích thích đầu tư vào sản xuất CN-TTCN.

.Trinh Anh bai 4.2017

Trình diễn sản phẩm cửa thép vân gỗ của Công ty cổ phần Trình Anh - Uông Bí

Nguồn ngân sách địa phương hàng năm bố trí cho thực hiện chương trình khuyến công chưa nhiều. Từ năm 2014 đến nay mỗi năm ngân sách của địa phương chỉ được bố trí được 1,0 tỷ đồng, với kinh phí này vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN. Kinh phí ít nên mức hỗ trợ cho mỗi đề án không cao, chưa hấp dẫn được doanh nghiệp tham gia. Vì không có kinh phí nên phần lớn cán bộ thực hiện công tác khuyến công ở địa bàn các huyện, thị xã, thành phố là kiêm nhiệm, dẫn đến công tác khảo sát đánh giá tại địa bàn chưa trúng.

Với những khó khăn trên khiến khuyến công Quảng Ninh chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, chưa khai thác hết nội dung hoạt động khuyến công được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó nội dung tư vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu ... hầu như chưa được triển khai.

Co khi Ubi

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Để khắc phục những khó khăn trên, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình khuyến công, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (trung tâm) đã xây dựng nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, nội dung xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất được ưu tiên hàng đầu. Đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất sản phẩm mới, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Năm 2016, Trung tâm đã thực hiện 09 đề án ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; 01 xây dựng các mô hình.

Ngoài việc ưu tiên hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, trung tâm đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công ở địa bàn các huyện, thị xã, thành phố do lực lượng này hay luân chuyển. Gắn công tác khuyến công với xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tìm kiếm thị trường, mở rộng đầu ra cho sản phẩm công nghiệp nông thôn. Tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư sản xuất, từ đó có những biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở CNNT.

Từ những hiệu quả đã đạt được, trong năm 2017 khuyến công Quảng Ninh triển khai rà soát, đánh giá, lựa chọn đơn vị đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đạt hiệu quả cao để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng cho các tổ chức cá nhân khác học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa vai trò công tác khuyến công trong phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh. Chú trọng quản lý, kiểm tra theo dõi việc đầu tư sản xuất của các cơ sở CNNT đã được hỗ trợ, thực hiện tốt nhiệm vụ liên kết với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trong hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ trong sản xuất./.

Hoàng Đức Khá

 

 
Mô hình sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp

 

Năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến 2020. Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 5585/UBND-XD1 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Nắm bắt chủ trương trên, cuối năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long - 135 đã khảo sát và lập đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp” trình Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ cho đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 cho đề án.

Cty 135 HBo

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN kiểm tra tiến độ triển khai mô hình

Sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu (XMCL) có một số ưu điểm vượt trội so với gạch nung như sau: Không sử dụng đất sét ruộng mà sử dụng xi măng và mạt đá; Giảm thiểu tiêu tốn năng lượng 70 - 80% so với sản xuất gạch đất sét nung; gạch không nung XMCL không đốt than củi, không thải khí CO2, SO2, không gây ô nhiễm môi trường; Sản phẩm có kích thước lớn tùy theo yêu cầu thiết kế, kích thước đồng đều chính xác, vận chuyển thuận tiện, giúp người thợ xây nhanh, năng suất lao động tăng từ 3-6 lần so với gạch đất sét nung, rút ngắn tiến độ thi công công trình, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành xây dựng; Chất lượng sản phẩm tốt, cường độ kháng nén cao, bề mặt nhẵn, do đó sử dụng vữa xây, trát rất ít, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành xây dựng, tuổi thọ công trình cao, chịu đựng tốt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt; Tính năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm cao. Vào mùa hè giảm truyền nhiệt từ bên ngoài vào, mùa đông giảm mất nhiệt, góp phần tạo cho căn phòng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, tiết kiệm năng lượng. Qua phân tích so sánh tính ưu việt của vật liệu xây dựng không nung so với gạch đất sét nung cho thấy việc phát triển đầu tư sản xuất và sử dụng gạch không nung XMCL là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam hiện đại, bền vững, giải quyết vấn đề khí thải gây ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng đất sét và than trong quá trình sản xuất gạch thủ công. Gạch không nung XMCL là vật liệu xây dựng các công trình xanh, thân thiện môi trường sinh thái.

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, cũng như tính ưu việt, tiềm năng về đầu ra của sản phẩm gạch không nung, Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long - 135 đã mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung, bao gồm các hạng mục: Dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, sân kho, bến bãi…. Lúc đầu cũng gặp không ít khó khăn, bởi đây là công nghệ mới, sản phẩm mới, trong khi đa số người tiêu dùng vẫn quen dùng sản phẩm gạch nung. Nhưng Công ty vẫn quyết tâm đầu tư, bởi đã nhận ra tiềm năng, ưu thế vượt trội và nhu cầu sản phẩm trong tương lai theo hướng thân thiện với môi trường. Hệ thống dây chuyền, máy móc sản xuất của đơn vị đầu tư có tính đồng bộ và hiện đại. Công suất của nhà máy là 40 triệu viên sản phẩm/năm, chỉ cần sử dụng 23 công nhân vận hành dây chuyền sản xuất. Mô hình sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp là phương án sản xuất phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. Sau khi đề án hoàn thành và đi vào sản xuất doanh nghiệp có tích lũy thêm hàng năm, đóng góp thêm cho ngân sách Nhà nước và tạo thêm việc làm cho một số lao động tại địa phương và vùng lân cận. Chính vì vậy, có thể khẳng định rằng mô hình sản xuất mang tính thiết thực và có tính khả thi cao.

Với sản phẩm gạch không nung thân thiện với môi trường, Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long -135 khẳng định được chất lượng, mẫu mã sản phẩm; thể hiện hướng đi phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường người tiêu dùng; nhất là phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh.

Hoàng Đức Khá

 
Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động khuyến công, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường nâng cao năng lực trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.  


untitled

Đồng chí: Phạm Quang Thái - Phó giám đốc Sở Công Thương thăm quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất cơ khí phục vụ khai thác mỏ và giao thông tại Công ty cổ phần cơ khí dịch vụ và thương mại Bắc Sơn, thành phố Uông Bí

Trong giai đoạn 2005-2016, tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ninh là 18,97 tỷ đồng cho 325 đề án, trong đó có 299 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và 26 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Nguồn kinh phí khuyến công tuy không nhiều song đã khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các hộ kinh doanh đổi mới công nghệ sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai công tác khuyến công vẫn gặp một số trở ngại. Trong đó, đội ngũ làm công tác khuyến công cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm, khuyến công viên cấp xã chưa được hình thành; một số nội dung của chương trình còn hạn chế do thiếu văn bản hướng dẫn và kinh phí đã ảnh hưởng tới hiệu quả công tác khuyến công.

Để tháo gỡ một phần vướng mắc còn tồn tại cho công tác khuyến công đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 7178/UBND-CN về việc tiếp tục đẩy hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán hàng năm thực hiện Chương trình khuyến công của Tỉnh theo Quyết định số 3963/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015; Đề xuất kiến nghị với Cục Công nghiệp địa phương nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Căn cứ Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, các Sở, ban, ngành, hiệp hội… xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành và tập trung vào một số nội dung: Truyền nghề; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyến giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật; quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; hỗ trợ khởi nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường…Theo đó 4 năm tới, khuyến công Quảng Ninh lựa chọn các cơ sở CNNT tiềm năng làm nòng cốt để phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới công nghệ thiết bị, xử lý ô nhiễm môi trường; tạo việc làm cho khoảng 1.500-2.000 lao động nông thôn./. 

TTKC&TVPTCN Quảng Ninh

 
HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Để có cơ sở lựa chọn được các đề án đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao trình duyệt Liên ngành (Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo chương trình khuyến công địa phương năm 2017. Ngày 05/12/2016 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 111/TTKC&TVPTCN-KC gửi UBND, phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các địa phương trong tỉnh thông báo cho các chủ đề án đã đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 lập đề án theo hướng dẫn tại phụ lục 1, phụ lục 2 (kèm theo), mỗi đề án lập thành 06 bộ, mỗi bộ kèm theo các văn bản sau: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công của chủ đầu tư (cần ghi kính gửi: UBND tỉnh; UBND, phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) cấp huyện nơi thực hiện đề án; Sở Công Thương Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư; 01 đĩa CD có nội dung đề án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công; Văn bản đề nghị của phòng Kinh tế (phòng Kinh tế và Hạ Tầng) có ý kiến của UBND huyện, thị xã, thành phố nơi thực hiện đề án khuyến công.

Hồ sơ gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trước ngày 10/01/2017, theo địa chỉ Cầu I, phường Cao Xanh, TP Hạ Long; đồng thời gửi vào Email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ./.

File đính kèm: Công văn số 111/TTKC&TVPTCN; các phụ lục

 
Bế mạc Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016

Tối ngày 24/11/2016, tại Quảng trường 12/11 phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ban tổ chức Bế mạc Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016 đã tổ chức Lễ bế mạc.


BE MAC HOI CHO

Lễ bế mạc có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ninh, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả; đại diện một số Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố cùng các cơ sở sở CNNT tham gia triển lãm - hội chợ.

Tại buổi lễ Ban tổ chức báo cáo tổng kết Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016. Theo đó, Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2016, với 400 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu của 13 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Thái Nguyên và các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm để đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đặc biệt có 30 gian hàng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Hội chợ đã thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham quan. Cũng Theo ban tổ chức hội chợ, qua 6 ngày diễn ra, hội chợ đã đón gần 50 nghìn lượt khách đến thăm quan và mua sắm. Tổng doanh thu bán hàng của hội chợ ước đạt 7,5 tỷ đồng.

gOM dONG tRIEU

Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016 đây không chỉ là một điểm mua và bán các sản phẩm mà qua đó các cơ sở CNNT giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tới đông đảo người tiêu dùng Quảng Ninh và bạn bè trong nước. Hơn nữa, Hội chợ còn là dịp thúc đẩy phát triển sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP một sản phẩm du lịch của địa phương khi du khách đến với Quảng Ninh; Tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp nông thôn Quảng Ninh tìm kiếm thông tin sản phẩm, thị trường tiêu thụ./.

Hoàng Đức Khá - Phó GĐ TTKC&TVPTCN

 
Hội chợ Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2016, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Quảng Ninh tổ chức Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến 24/11 tại Quảng trường 12-11, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc.


cAT BANG HOI CHO

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ

Đến dự và chỉ đạo lễ khai mạc Hội chợ có ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

DAI BIEU THAM QUAN HOI CHO

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ

Ông Phạm Ngọc Thủy - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban tổ chức hội chợ cho biết: Hội chợ lần này là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá những thành tựu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại của Quảng Ninh nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là gắn liền với các hoạt động thúc đẩy, quảng bá, phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tìm kiếm thông tin sản phẩm, thị trường tiêu thụ, đại lý phân phối. 

GIAN HANG OCOP

Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của Tp. Uông Bí

Hội chợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại khu vực phía Bắc - Quảng Ninh năm 2016 với quy mô 400 gian hàng, là cơ hội tốt để Quảng Ninh và 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tới đông đảo bạn bè trong nước. Đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng Quảng Ninh lựa chọn, mua sắm các sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời là cầu nối hiệu quả để các doanh nhân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, hợp tác và đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Phan Hường

 
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm Linh Chi

      Đề án Xây dựng mô hình trình diễn ký thuật sản xuất và chế biến nấm Linh Chi thuộc chương trình khuyến công quốc gia năm 2016 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 13698/QĐ-BCT ngày 14/12/2015 đến nay đề án đã hoàn thành. Được sự đồng ý của Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương, Sở Công Thương Quảng Ninh. 


Ngày 08/11/2016 tại xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoành Bồ, Công ty Cổ phần nấm Thịnh Phát tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm Linh Chi.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phạm Quang Thái - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Ông Nguyến Duy Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Ông Bùi Xuân Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ông Bàn Ngọc Hương - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm; Ban giám đốc Công ty cổ phần nấm Thịnh Phát cùng Đại diện các doanh nghiệp bạn, các phóng viên đài báo, truyền hình địa phương đã đến dự và đưa tin cho Hội nghị. 

P 20161108 102629

Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN  phát biểu và chúc mừng Hội nghị

Công ty CP nấm Thịnh Phát đóng trên địa bàn huyện Hoành Bồ là Công ty chuyên sản xuất và chế biến nấm. Tính đến nay, Công ty đã có kinh nghiệm sản xuất được gần 5 năm. Với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, Công ty đã tích cực nghiên cứu để cho ra đời các dòng sản phẩm mới với chất lượng tốt nhất, giá thành cạnh tranh nhất. Cụ thể năm 2016, Công ty đã quyết định lập dự án đầu tư sản xuất và chế biến nấm Linh chi, với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng để cho ra sản phẩm cao nấm Linh Chi chất lượng cao.

Với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời với mong muốn giới thiệu, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả này tới các doanh nghiệp khác trên địa bàn, Chương trình khuyến công quốc gia năm 2016 đã hỗ trợ 100 triệu đồng để triển khai đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm Linh chi”. Sau rất nhiều nỗ lực để thực hiện, Công ty CP nấm Thịnh Phát đã tự tin đưa vào thị trường dòng phẩm mới là cao nấm Linh Chi.

Đề án đi vào hoạt động tạo thêm việc làm cho 05 lao động ở địa phương, nâng tổng số lao động trong công ty 20 người, với mức thu nhập trung bình 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu Công ty khi đi vào sản xuất đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả của đề án để từ đó nhân rộng mô hình, đúc rút kinh nghiệm trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; Trong quá trình sản xuất đề cao đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sinh môi trường sản xuất; Quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc từ đó không ngừng nâng cao đời sống cho CBCNV của Công ty.

tham quan mo hinh

Các đại biểu tham quan mô hình

Kết thúc Hội nghị các đại biểu đi thăm quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm Linh Chi của Công ty cổ phần nấm Thịnh Phát là một mô hình sản xuất tiên tiến, tiêu biểu của địa phương./.

Hoàng Đức Khá - Phó GĐ TTKC&TVPTCN

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 5 trong tổng số 19

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay247
mod_vvisit_counterHôm qua433
mod_vvisit_counterTrong tuần3247
mod_vvisit_counterTuần trước2274
mod_vvisit_counterTrong tháng7108
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ421725

Khách trực tuyến: 25
IP của bạn: 162.158.79.118
Hôm nay 25 tháng 08 năm 2019