Hoạt động khuyến công
“Lấy khuyến công nuôi khuyến công"

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV- năm 2019, do Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức ngày 23/5.


Lay KC nuoi KC

Khuyến công quốc gia góp phần phát triển CNNT địa phương

Điểm trũng thiếu vốn

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Chính Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương - cho biết: Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2019 được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 140,467 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm, toàn vùng đã thực hiện với kinh phí 17,322 tỷ đồng, đạt 12,33% kế hoạch năm.

Từ nguồn kinh phí được giao, các địa phương trong khu vực đã tổ chức đào tạo nghề cho 150 lao động; hỗ trợ 33 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất công nghiệp; tổ chức 2 hội chợ và hỗ trợ 123 cơ sở CNNT tham gia; thực hiện đăng ký và xây dựng thương hiệu cho 1 cơ sở CNNT…

Dù vậy, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được duyệt của khu vực năm 2019 thấp hơn 3,14% so với cùng kỳ năm 2018. 4 tháng đầu năm 2019, kinh phí thực hiện của toàn vùng cũng giảm 21,69% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, nhiều địa phương phản ánh, kinh phí hỗ trợ nội dung khuyến công thấp, không hấp dẫn được các cơ sở CNNT tham gia và thụ hưởng. Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án hạn chế, còn ít địa phương đăng ký và triển khai được đề án mang tính điển hình và lan tỏa cao. Việc bảo vệ định mức chi phí cho trung tâm khuyến công các địa phương rất khó khăn, do vậy khó bảo đảm nguồn kinh phí cho vận hành bộ máy khuyến công...

Nghiên cứu cơ chế hồi vốn

Trước thực trạng đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho rằng: Cục Công Thương địa phương và các địa phương nghiên cứu phương án hồi vốn cho khuyến công với doanh nghiệp đã được hỗ trợ, đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm chia sẻ nguồn lực triển khai những hoạt động khác.

Cùng đó, các địa phương cần thay đổi nhận thức về nguồn kinh phí khuyến công. Hiện, nguồn kinh phí khuyến công một số địa phương do tỉnh cấp cao hơn nguồn khuyến công quốc gia. Nguyên do, các địa phương này nhận thức rõ ràng vai trò của khuyến công với phát triển công nghiệp của địa phương, dành nguồn lực xứng đáng cho triển khai các đề án phù hợp. Vì vậy, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí hơn nữa cho công tác khuyến công.

Nhằm hoàn thành hiệu quả mục tiêu công tác khuyến công, trước mắt, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định. Tập trung rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng; xây dựng đề án điểm, đề án nhóm, đề án hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp khu vực, cấp quốc gia đảm bảo có sự liên kết; giảm mạnh việc khảo sát, lựa chọn các đề án dàn trải, phân tán, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp.

Về dài hạn, các địa phương thực hiện tốt xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. "Nội dung này cần được thực hiện và hoàn thành vào đầu năm 2020 để trình và được phân bố đủ kinh phí thực hiện" - Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Về hạn chế chưa có nhiều các đề án có tính lan tỏa cao, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương - cho rằng, cần thiết lập mối quan hệ giữa Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Cục Công Thương địa phương) và các địa phương nhằm xây dựng đề án có tính liên vùng, hiệu quả cao. Đồng thời, đưa kinh phí khuyến công vào định mức hàng năm của Sở Công Thương nhằm có đủ nguồn lực cho khuyến công triển khai các hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An:

Chủ động bố trí nguồn kinh phí cho triển khai đề án phù hợp với điều kiện địa phương là yếu tố chính giúp các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc sớm hoàn thành hiệu quả kế hoạch khuyến công năm 2019.

 
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019; đề ra nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2019, Chiều 23/5, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019


Hội nghị Khuyến công các tỉnh phía Bắc 2019

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Bùi Quang Hải, Gám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng. Đại biểu tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc cùng đại diện một số các doanh nghiệp.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống quản lý khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở một số địa phương có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án. Quy mô và chất lượng các đề án khuyến công ngày càng được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn. Hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tháo gỡ phần nào khó khăn về vốn đầu tư. Chương trình khuyến công đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặt khác, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liệu có trên địa bàn các tỉnh, thành phố tạo ra giá trị sản xuất chung của ngành, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tại một số Trung tâm khuyến công tiếp tục tạo thêm nguồn thu và góp phần quan trọng trong công tác nâng cao năng lực cho các Trung tâm.

Để tiếp tục phát triển công tác khuyến nông trong thời gian tới, Cục Công thương địa phương đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức thông tin tuyên truyền, cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp địa phương tới các cơ sở công nghiệp nông thôn; đẩy mạnh vận động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định việc tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công vừa phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng. Cùng với việc thực hiện 8 nhiệm vụ chủ yếu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh phía Bắc 2019.1

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công. Kết thúc Hội nghị, toàn thể đại biểu đã thống nhất đề nghị trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XV do tỉnh Thái Nguyên thực hiện vào năm 2020.

Nguồn: http://arit.gov.vn/

 

 

 
Đề xuất sửa đổi chính sách phát triển công nghiệp nông thôn: Mở rộng đối tượng thụ hưởng

Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014 - 2020 đã đi được hơn nửa chặng đường. Tuy nhiên, những quy định "cứng" trong lĩnh vực này khiến không ít địa phương gặp khó trong triển khai và các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) khó thụ hưởng.


Mo rong doi tuong thu huong

Khuyến công quốc gia góp phần phát triển CNNT địa phương

Nhiều băn khoăn

Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính, gồm 4 huyện và 5 quận. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công (Nghị định 45), công tác khuyến công chỉ triển khai tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và hạn chế hỗ trợ ở khu vực đô thị. Do vậy, từ năm 2014 đến nay, công tác khuyến công của Cần Thơ chỉ được triển khai thực hiện tại khu vực 4 huyện với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - trình độ dân trí cũng như tiềm lực về vốn của các cơ sở sản xuất tại khu vực thành thị cao hơn nhiều so với khu vực nông thôn, do đó, nếu được triển khai ở khu vực thành thị, "vốn mồi" của khuyến công rõ ràng sẽ phát huy tốt hơn hiệu quả. Chưa kể, tại các huyện, quy mô cũng như vốn của các cơ sở sản xuất nhỏ, rất khó mời gọi tham gia đầu tư, nhất là đầu tư công nghệ sản xuất mới. Mức hỗ trợ cho các nội dung theo quy định không cao, trong khi thủ tục kéo dài vài tháng đến cả năm nên chưa thu hút được các cơ sở tham gia. Thậm chí, có những đề án đã được duyệt nhưng phải ngừng triển khai do không còn đúng cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Ông Lê Trọng Hân - Phó giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa - băn khoăn: Tính kích thích của các đề án khuyến công không cao bởi so với nguồn vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp, kinh phí khuyến công chỉ hỗ trợ 100 -200 triệu đồng là quá thấp. Hơn nữa, kế hoạch đầu tư đổi mới trang thiết bị, máy móc của doanh nghiệp thường được thực hiện rất nhanh trong khi để được hưởng kinh phí hỗ trợ của khuyến công phải đăng ký trước 1 năm và hỗ trợ trước đầu tư nên nảy sinh nhiều bất cập.

Tháo trở ngại chính sách

Chương trình KCQG đến năm 2020 đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển CNNT tại các địa phương. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, từ năm 2014 - 2018, chương trình KCQG đã thực hiện hỗ trợ các đề án với hơn 481 tỷ đồng. Nguồn vốn này được đưa trực tiếp vào các cơ sở sản xuất, giúp các đối tượng thụ hưởng nâng cao năng lực sản xuất, tay nghề lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho rằng, cần đặt công tác khuyến công trong tổng thể chứ không theo chuỗi cụ thể, gắn kết CNNT, khuyến công với phát triển nông nghiệp bền vững cũng như tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển du lịch làng nghề; mỗi xã, phường một sản phẩm… Các bộ, ngành cần liên kết chặt chẽ, xây dựng định hướng chính sách khuyến công theo hướng mở, thuận lợi cho cả đơn vị thực hiện chức năng quản lý và đối tượng thụ hưởng. Theo đó, cần đưa nguồn vốn khuyến công đúng thời điểm, thích hợp với năng lực tiếp cận. Đồng thời, quan tâm tư vấn định hướng sản phẩm, thị trường, công nghệ, ứng dụng để phát triển công nghiệp hiệu quả; có nguồn lực thỏa đáng như phát triển cụm công nghiệp, xử lý môi trường, đào tạo đổi mới công nghệ, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện, cách thức hỗ trợ đơn giản.

Đại diện Sở Công Thương Cần Thơ đề xuất: Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 45 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng ra tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, không phân biệt ở quận, huyện. "Đặc biệt, quy định địa phương dành từ 0,5 - 1% ngân sách cho công tác khuyến công và phát triển công nghiệp địa phương, từ đó, Sở Công Thương mới có nguồn cho xây dựng kế hoạch hỗ trợ và tái đầu tư cho công nghiệp" - ông Nguyễn Minh Toại nói.

Theo: congthuong.vn

 

 

 
Xây dựng Chương trình khuyến công quốc gia phù hợp với bối cảnh kinh tế mới

Ngày 24/4, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014-2018. Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Trần Tuấn Anh; Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương ông Cao Đức Phát; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ông Nguyễn Doãn Toản đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị.


XD KH KCQG phù hợp bối cảnh mới

Lan tỏa hiệu quả

Theo số liệu từ Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kế hoạch kinh phí KCQG 5 năm vừa qua (2014-2018) của cả nước là 481,407 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này thu hút tới gần 2.300 tỷ đồng vốn đối ứng từ các đơn vị thụ hưởng, trung bình cứ 1 đồng vốn khuyến công thu hút được 4,78 đồng vốn đầu tư từ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Đây là con số đáng ghi nhận về hiệu quả của chương trình.

Tại hội nghị, ông Cao Đức Phát- Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, dưới sự góp sức của côngtác khuyến công, 10 năm qua, giá trị sản xuất CNNT tăng 12,7%/năm, cao hơn tăng trưởng chung của ngành công nghiệp. Công tác khuyến công là giải pháp cần thiết và quan trọng để phát triển ngành nghề và kinh tế khu vực nông thôn. Để đạt được kết quả trên, ngành Công Thương đã có nhiều cố gắng trong xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách và triển khai chương trình. Trong đó quan trọng nhất là hình thành được hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương; hình thành cơ chế vận hành hệ thống khuyến công; triển khai số lượng lớn dự án với nhiều nội dung thiết thực, nhất là ở khu vực nông thôn.

Ghi nhận những đóng góp của chương trình KCQG giai đoạn vừa qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nhận định: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khuyến công đã từng bước được hoàn thiện. Vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước về Công Thương địa phương (CTĐP) theo đó được nâng cao một bước, tạo sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp (DN), cơ sở CNNT. Đặc biệt, hệ thống tổ chức thực hiện công tác khuyến công được thiết lập, dần ổn định và hoạt động hiệu quả. Các trung tâm khuyến công được quan tâm đầu tư về bộ máy và cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện làm việc. Từ đó, Chương trình KCQG dần phát huy hiệu quả và tạo được những dấu ấn lớn trong phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn cũng như góp sức vào tăng trưởng sản xuất chung của toàn ngành công nghiệp.

Hà Nội là một điển hình trong thực hiện tốt công tác khuyến công, ông Nguyễn Doãn Toản- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ: Giai đoạn vừa qua, khuyến công đã được lồng ghép với các chương trình khác nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện. Ngoài kinh phí của thành phố, chương trình đã thu hút thêm trên 100 tỷ đồng vốn từ các cơ sở CNNT cho triển khai thực hiện các đề án. Năm 2018, giá trị sản xuất CNNT của thành phố đã đạt 98.000 tỷ đồng, tạo ra 1.500 mẫu sản phẩm mới, tạo việc làm cho 430.000 lao động với thu nhập ổn định 50 triệu/người/năm. “Kết qủa trên đã chứng minh tính đúng đắn, thiết thực của khuyến công và vai trò nổi bật của Bộ Công Thương trong tham mưu với Đảng, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp cũng như công tác chỉ đạo các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện”, ông Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.
 
    Đặt khuyến công trong chiến lược phát triển kinh tế chung

Mặc dù mới đi được hơn nửa chặng đường và đã đạt những kết quả rõ ràng, tuy nhiên Chương trình KCQG vẫn được chỉ ra còn một số hạn chế cần khắc phục. Về vấn đề này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng chỉ rõ: Kinh phí dành cho Chương trình KCQG những năm vừa qua rất hạn chế, chỉ khoảng 130 tỷ đồng/năm, được chia cho 63 tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả của chương trình. Hơn nữa, tại các địa phương, việc triển khai nguồn lực hỗ trợ này cũng là vấn đề đáng nói, có những địa phương linh hoạt sáng tạo trong thực hiện đã thu hút thêm vốn từ các nguồn khác nhưng cũng có những địa phương vốn bị teo lại, chương trình không được coi trọng.

Chương trình KCQG đã đi được hơn nửa chặng đường, để có thể xây dựng định hướng cho chương trình trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương sẽ nhìn nhận, đánh giá lại về KCQG trong tổng thể về chính sách phát triển quốc gia nhất là chiến lược hội nhập quốc tế cũng như các chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Xác định rõ vai trò của công nghiệp quốc gia, trong đó có công nghiệp địa phương, từ đó định vị vai trò KCQG. Tiếp đó, hoàn thiện các khung khổ pháp lý; nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân lực thực hiện công tác khuyến công, đặc biệt là trong phối hợp tổ chức để tạo ra những liên kết ngang và liên kết dọc với các ngành nghề, hiệp hội cũng như các chương trình liên quan.

“Bối cảnh kinh tế mới đang thay đổi, nếu không đánh giá lại chương trình để đổi mới cả về nội dung, hình thức gắn với chất lượng, hội nhập, khả năng cạnh tranh thì KCQG không phát huy được vai trò. Chính vì vậy, đây sẽ là nội dung quan trọng Bộ Công Thương tập trung đổi mới trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng kế hoạch và chiến lược trong giai đoạn 2021 – 2030”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình KCQG đến năm 2020 (quyết định 1288) với mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người...

Để thực hiện mục tiêu trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cũng đề nghị: Cục CTĐP cần xây dựng hệ thống những giải pháp thiết thực. Cụ thể về chính sách, Cục phối hợp với các địa phương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách khuyến công cho phù hợp thực tế; cập nhật, hoàn thiện phần mềm phục vụ cho công tác thống kê số liệu và theo dõi quản lý chương trình, đề án khuyến công; ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật của hoạt động khuyến công; đào tạo cán bộ khuyến công.

Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trung tâm khuyến công theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường hệ thống khuyến công viên cấp huyện, xã đủ mạnh về số lượng và chất lượng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; hạn chế những biến động về luân chuyển đối với cán bộ làm khuyến công, đặc biệt là việc điều động, thay thế cán bộ chủ chốt của các trung tâm khuyến công cấp tỉnh.

Về nguồn kinh phí, lồng ghép khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư phát triển CNNT; tăng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho chương trình. Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh, thành phố tăng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương đối với các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới.

Ngoài ra, Cục CTĐN phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản có liên quan về hoạt động khuyến công; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các đề án tạo nên chuỗi giá trị trong một số ngành, lĩnh vực là thế mạnh điển hình của địa phương; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về cơ chế chính sách đối với hoạt động khuyến công và phát triển công nghiệp, thương mại…

Nguồn: http://arit.gov.vn/

 

 

 

 
Chương trình Khuyến công quốc gia: Thay đổi diện mạo công nghiệp nông thôn

Mặc dù mới đi được hơn nửa chặng đường, Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) đến năm 2020 đã góp sức đáng kể vào phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) của cả nước. Đặc biệt, hiệu quả chương trình đã lan tỏa rộng khắp, thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia.


Hiệu quả thiết thực

Theo số liệu từ Cục Công Thương địa phương (CTĐP) - Bộ Công Thương, tổng kế hoạch kinh phí KCQG 5 năm vừa qua (2014-2018) là 481,407 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này thu hút tới gần 2.300 tỷ đồng vốn đối ứng từ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng. Đây là con số đáng ghi nhận về hiệu quả của chương trình, trung bình cứ 1 đồng vốn từ ngân sách nhà nước thu hút 4,78 đồng vốn đầu tư của cơ sở CNNT.

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học - kỹ thuật là một trong những nội dung thu hút lượng vốn đối ứng lớn và cũng được ghi nhận đạt hiệu quả nhanh cho các cơ sở thụ hưởng. 5 năm qua, chương trình đã hỗ trợ xây dựng 210 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 630 cơ sở chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

KCQG thay doi dien mao CNNT

Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả

Để nhìn nhận toàn diện hiệu quả của nội dung này trong giai đoạn vừa qua, Cục CTĐP đã kiểm tra, đánh giá mức độ khả thi, tính hiệu quả các đề án tại 10 địa phương của 3 khu vực trên cả nước. Qua đánh giá, các mô hình đều là những hình mẫu cho các giải pháp sản xuất khu vực nông thôn, giúp các doanh nghiệp, cơ sở CNNT ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Có những mô hình mang tính đại diện cho cả vùng và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường; mức doanh thu sau khi được kinh phí KCQG hỗ trợ tăng trung bình khoảng 20% so với doanh thu trước khi được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, những nội dung thuộc Chương trình KCQG cũng được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả rất tốt, như: Đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình đạt trên 90%; hỗ trợ thành lập 186 doanh nghiệp sản xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cho 45 cụm công nghiệp tại 22 địa phương…

Theo đại diện Cục CTĐP, Cục đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời từ Bộ Công Thương trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai chương trình tới các địa phương và tổ chức dịch vụ khuyến công. Tổ chức khuyến công địa phương cũng như hệ thống khuyến công viên từng bước được hình thành, củng cố, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương và hoạt động ngày càng hiệu quả. Với những nỗ lực đó, mục tiêu của Chương trình KCQG đã và đang được thực hiện; khẳng định vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển CNNT; mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội đáng kể; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Nỗ lực hoàn thành sớm mục tiêu

Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KCQG đến năm 2020 (Quyết định 1288) với mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người...

KCQG thay doi dien mao CNNT1

Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Cục CTĐP đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt một số mục tiêu cụ thể đề ra tại Quyết định 1288. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các nội dung: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở CNNT; nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ công; đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền; tăng dần số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đặc biệt, bảo đảm xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm đúng thời hạn, có chất lượng, phấn đấu có ít nhất 30% địa phương xây dựng được đề án KCQG điểm, tổ chức thực hiện đúng quy định và hoàn thành 100% các đề án được giao.

Để thực hiện mục tiêu trên, Cục CTĐP đã xây dựng hệ thống những giải pháp thiết thực. Theo đó về chính sách, Cục phối hợp với các địa phương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách khuyến công cho phù hợp thực tế; cập nhật, hoàn thiện phần mềm phục vụ công tác thống kê số liệu và theo dõi quản lý chương trình, đề án khuyến công; ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật của hoạt động khuyến công; đào tạo cán bộ khuyến công.

Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trung tâm khuyến công theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường hệ thống khuyến công viên cấp huyện, xã đủ mạnh về số lượng và chất lượng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; hạn chế những biến động về luân chuyển đối với cán bộ làm khuyến công, đặc biệt là việc điều động, thay thế cán bộ chủ chốt của các trung tâm khuyến công cấp tỉnh.

Về nguồn kinh phí, lồng ghép khuyến công với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư phát triển CNNT; tăng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho chương trình. Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh, thành phố tăng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương đối với các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới.

Ngoài ra, Cục CTĐP phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản có liên quan về hoạt động khuyến công; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các đề án tạo nên chuỗi giá trị trong một số ngành, lĩnh vực là thế mạnh điển hình của địa phương; đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông tin về cơ chế, chính sách đối với hoạt động khuyến công và phát triển công nghiệp, thương mại…

Chương trình KCQG giai đoạn 2021-2030 đã được Cục CTĐP xây dựng với định hướng chú trọng phát triển CNNT theo chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương.

Theo: congthuong.vn

 

 

 
Tạo sức bật cho công tác khuyến công

Mặc dù đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận, tuy nhiên thời gian qua, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới hiệu quả đạt được của chương trình.


Quảng Ninh đang thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp phải dần tự chủ kinh phí hoạt động và thực hiện cơ chế đặt hàng với UBND tỉnh. Năm 2015 và 2016, Quảng Ninh cấp 50% kinh phí chi thường xuyên cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh. Từ năm 2017, tỉnh không cấp kinh phí chi thường xuyên, trung tâm phải tự chủ 100% chi phí. Do vậy, việc đặt hàng với UBND tỉnh để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, nhân viên trung tâm là rất khó khăn.

Tao suc bat cho CT KC

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh khảo sát tại xưởng sản xuất hương của HTX Phú Hải, TX Đông Triều.

Đơn cử như năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được giao tự chủ 100% kinh phí hoạt động theo Quyết định 5303/QĐ-UBND và đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo Công văn số 3297/UBND, với tổng số kinh phí là 2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho 17 đề án thực hiện các hoạt động khuyến công địa phương với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng; kinh phí hoạt động tiết kiệm năng lượng là 438,4 triệu đồng... Nguồn kinh phí được phê duyệt thấp hơn nhiều so với nhu cầu của địa phương đã đăng ký nên không hấp dẫn được các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất..

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, đồng thời giúp trung tâm thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung của hoạt động khuyến công, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành hiệu quả chương trình khuyến công của tỉnh.

Trong đó tập trung hỗ trợ đào tạo nghề; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; các sản phẩm chủ lực; nắm bắt thông tin về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp; tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất, từ đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Sở cũng phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, đề án khuyến công cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương và gắn với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm; kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh vào hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu việc xây dựng chương trình, đề án dàn trải, nhỏ lẻ; tăng cường xây dựng những đề án mang tính liên kết; nhân rộng các đề án khuyến công điển hình, hiệu quả.

Tao suc bat cho CT KC1

Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh là một trong những đơn vị được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc sản xuất công nghệ cao.

Với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã triển khai hoàn thiện các nội dung hỗ trợ theo yêu cầu của UBND tỉnh và nguồn kinh phí cấp. Cùng với đó, hoạt động tiết kiệm năng lượng cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả với việc tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trên các trang thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ mới, năng lượng tái tạo xăng E5 trong giao thông vận tải…

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh, cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí khuyến công đúng mục đích, đúng quy định và có hiệu quả. Các đề án khuyến công được thực hiện đúng quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về công tác khuyến công như: Xây dựng đề án khuyến công bảo đảm đúng quy định về nội dung, lập hồ sơ, thủ tục và các yêu cầu theo quy định; thực hiện tốt công tác nghiệm thu cơ sở, công tác thanh quyết toán đảm bảo thời gian và nội dung đầy đủ…Tuy nhiên, dù cho công tác khuyến công đã được đầu tư nguồn lực lớn trong thời gian qua, nhưng trong quá trình triển khai, đơn vị vẫn gặp phải những khó khăn nhất định và cần sự hỗ trợ hơn nữa để bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

 

 
Gỡ khó cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Mặc dù ngành công nghiệp hỗ trợ đã và đang là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, nhưng hiện nay, tại Quảng Ninh ngành này vẫn còn rất thiếu và yếu. Thực tế này đang đòi hỏi tỉnh phải có những giải pháp phát triển mạnh mẽ công nghiệp hỗ trợ, nếu không muốn chỉ là một công xưởng gia công, lắp ráp đơn thuần. 


Go kho cho CN ho tro

Sản xuất kinh doanh hàng may mặc tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam (KCN Cảng biển Hải Hà).

Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn Quảng Ninh có 78 doanh nghiệp hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó có 15 doanh nghiệp dệt may, 3 doanh nghiệp da giầy, 3 doanh nghiệp điện - điện tử, 3 doanh nghiệp lắp ráp ô tô, 53 doanh nghiệp cơ khí chế tạo và 1 sản phẩm hỗ trợ cho công nghệ cao.

Theo kết quả khảo sát, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay còn ở mức thấp. Phần lớn sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng cho thị trường có chất lượng chưa cao, khả năng cạnh tranh hạn chế so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Vì thế, rất khó vươn ra xuất khẩu và vẫn chưa đủ đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, chủng loại, mẫu mã, số lượng cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Điển hình như lĩnh vực dệt may, hiện công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu ngành này trên địa bàn tỉnh ít phát triển. Năm 2018, toàn tỉnh mới có một số doanh nghiệp tham gia sản xuất, tuy nhiên, quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chủ yếu dưới dạng gia công. Tương tự như vậy, ở lĩnh vực da giầy, các doanh nghiệp sản xuất chỉ tập trung về lĩnh vực nguyên vật liệu và phụ liệu, chưa hình thành các cụm liên kết ngành trong sản xuất công nghiệp hỗ trợ ngành da giầy tại các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá khảo sát của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiềm năng phát triển công nghiệp hỗ trên địa bàn tỉnh mới chỉ ở giai đoạn tìm hướng đi, chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp; các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hỗ trợ còn rất ít, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh yếu kém; sản phẩm hỗ trợ còn nghèo nàn về chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã đơn điệu, giá thành cao hơn nhiều sản phẩm cùng loại nhập khẩu; nhân lực phục vụ công nghiệp hỗ trợ chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng... Vì vậy, chưa thể tham gia chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa toàn cầu.

Go kho cho CN ho tro 1

Gia công giầy da ở Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng (Uông Bí).Ảnh: Việt Hoa

Để gỡ khó cho ngành công nghiệp hỗ trợ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/2/2019 về triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025. Theo đó, sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng khoảng 30%, và đến năm 2025 đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh cho biết: Để đưa ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đi đúng hướng và đạt được kết quả như mong đợi, trung tâm sẽ từng bước thực hiện kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước. Cùng với đó, trung tâm cũng thực hiện kêu gọi xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

Trước mắt, trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu, vật liệu. Đồng thời, xây dựng và vận hành hiệu quả trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ để các doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, định hướng đúng đắn trong việc phát triển và hội nhập.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

 
Tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Trước hiện trạng công tác khuyến công của Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai; tận dụng, khai thác triệt để mọi tiềm năng, điều kiện sẵn có, Sở Công Thương Hải Dương đã xây dựng nhiều giải pháp, tuy nhiên Tỉnh vẫn cần sự hỗ trợ hơn nữa từ các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả chương trình khuyến công của Tỉnh.


Thực trạng công tác khuyến công của Tỉnh còn nhiều khó khăn

Giai đoạn (2014 - 2018), Hải Dương đã nỗ lực triển khai công tác khuyến công. Thông qua các đề án hỗ trợ, công tác khuyến công phần nào đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn Tỉnh cải thiện sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, triển khai chương trình khuyến công của Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất các dự án khuyến công và chất lượng hồ sơ đăng ký một số đề án còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện, thanh quyết toán kinh phí của một số đề án còn chậm so với tiến độ. Một số nội dung khuyến công chưa thực hiện được, như: Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, phát triển cụm công nghiệp; hỗ trợ thành lập các hiệp hội ngành nghề; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Tìm mọi cách

Cùng đó, công tác nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các đơn vị nhận hỗ trợ từ khuyến công chưa thường xuyên, do vậy việc đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ chưa sát. Số lượng các cơ sở sản xuất CNNT tham gia các chương trình khuyến công còn ít; đề án chưa đa dạng và mới chỉ tập trung vào một số nội dung như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Những khó khăn trên được xác định là do nguồn kinh phí cho chương trình khuyến công từ ngân sách Trung ương và địa phương còn hạn hẹp, mức hỗ trợ cho các đề án chưa cao đã phần nào hạn chế sự tham gia của các tổ chức và doanh nghiệp. Mạng lưới cán bộ chuyên trách làm công tác khuyến công ở cấp huyện, xã chưa có do đó việc khảo sát, tư vấn, hướng dẫn các cơ sở CNNT lập đề án và triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Cùng đó, do đa phần các cơ sở CNNT là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động manh mún, tiềm lực tài chính hạn chế nên rất khó đổi mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất… nên việc tham gia thực hiện các đề án khuyến công gặp nhiều khó khăn.

Các giải pháp đặt ra.

Với những khó khăn trên, đại diện Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho rằng, đây sẽ là trở ngại trong việc nâng cao chất lượng công tác khuyến công cũng như gia tăng sức đóng góp vào tăng trưởng ngành công nghiệp của Tỉnh. Theo đó, trong thời gian tới Tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho công tác khuyến công nhằm phổ biến sâu rộng chính sách này tới các cơ sở, doanh nghiệp CNNT trên địa bàn tỉnh. Rà soát, xây dựng. sửa đổi và bổ sung hệ thống văn bản pháp luật của Tỉnh quy định về hoạt động khuyến công cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp trong việc triển khai công tác khuyến công. Nâng cao điều kiện cơ sở vật chất cho cán bộ làm công tác khuyến công. Phân công cán bộ phụ trách khuyến công tại các Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố nhằm tăng cường hiệu quả công tác khảo sát, lập và triển khai các đề án khuyến công. Phối hợp lồng ghép chương trình khuyến công với thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu khác nhằm gia tăng nguồn lực thực hiện.

Tuy nhiên, để Hải Dương thuận lợi trong triển khai các giải pháp trên, đại diện Sở Công Thương Tỉnh cũng đề nghị: Bộ Công Thương xem xét tăng mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đề án khuyến công nhằm khuyến khích các cơ sở CNNT bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất. Hướng dẫn, quy định việc hình thành mạng lưới công tác viên khuyến công cấp huyện, xã để nắm bắt thông tin của các cơ sở sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác khuyến công qua đó gia tăng hiệu quả chương trình.

Đề nghị UBND Tỉnh, bố trí tăng kinh phí cho hoạt động khuyến công của Tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tế hàng năm; hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện, xã để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công…

Nguồn: http://arit.gov.vn/

 
Quảng Ninh: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2025

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/02/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2025.


Quang Ninh CN ho tro

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Phấn đấu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng khoảng 30% và đến năm 2025 đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất công nghiệp trong tỉnh; Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung bao gồm: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Nguồn kinh phí thực hiện: Căn cứ nội dung của Kế hoạch và các chính sách liên quan; hàng năm Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 37/KH-UBND: Tại đây

TTKC&TVPTCN Quảng Ninh

 
Quảng Ninh: Hoàn thiện mạng lưới khuyến công

Trước những hạn chế còn tồn tại, ảnh hưởng đến quá trình triển khai cũng như hiệu quả của chương trình khuyến công quốc gia, Sở Công Thương Quảng Ninh đã xây dựng nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó trọng tâm là cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, khuyến khích doanh nghiệp lớn tham gia.


Những năm qua, công tác khuyến công đã từng bước ghi dấu ấn đậm nét trong sức phát triển ngành công nghiệp nông thôn của tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện Sở Công Thương Quảng Ninh, có được kết quả trên là nhờ sự hỗ trợ kịp thời và bố trí thường xuyên nguồn kinh phí từ chương trình khuyến công quốc gia.

quang-ninh-hoan-thien-mang-luoi-khuyen-cong

Khuyến công quốc gia đã hỗ trợ Quảng Ninh thực hiện nhiều đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

Chỉ tính riêng từ năm 2014-2018, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ thực hiện 13 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; đào tạo nghề cho 145 lao động…

Mặc dù đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận, tuy nhiên đại diện Sở Công Thương Quảng Ninh cũng cho rằng, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới hiệu quả đạt được của chương trình. Trong đó, nguồn kinh phí được phê duyệt thấp hơn nhiều so với nhu cầu của địa phương đã đăng ký nên không hấp dẫn được các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất. Quy trình lập, duyệt hồ sơ đề án và thủ tục thanh toán, quyết toán còn rườm rà, trong khi đó trình độ của một số chủ đề án ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế cũng gây tâm lý e ngại trong việc triển khai thực hiện…

Trước những hạn chế đã được chỉ rõ, Sở Công Thương Quảng Ninh đã xây dựng nhiều giải pháp gỡ khó cả trước mắt và trong dài hạn. Theo đó, đến năm 2020, các đơn vị chức năng thuộc sở sẽ đẩy mạnh hoạt động tìm hiểu về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Tăng cường bám sát cơ sở thông tin kịp thời, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất công nghiệp để từ đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả.

Vận động một số các doanh nghiệp mạnh, có đủ năng lực đứng ra hỗ trợ và làm đầu mối để cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho người lao động cũng như làm đầu mối tiếp nhận người lao động sau khi đã được đào tạo nghề, tạo được sự gắn kết và thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển. Có lộ trình và xây dựng hệ thống mạng lưới khuyến công từ tỉnh đến huyện, xã để mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động khuyến công.

Về dài hạn đến năm 2030, khuyến công Quảng Ninh triển khai hoạt động theo hướng tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến hình thành sự phân công sản xuất, liên kết, hợp tác tham gia chế tạo trong từng công đoạn sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải và hạn chế gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

Sở Công Thương Quảng Ninh đề nghị, Bộ Công Thương xem xét, ban hành quyết định phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2030, làm căn cứ cho Quảng Ninh xây dựng chương trình khuyến công địa phương. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, định mức kinh tế- kỹ thuật đối với danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương trong đó có hoạt động khuyến công.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2018 của Quảng Ninh là hơn 91,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng, còn lại là vốn tự có của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

 

Theo: congthuong.vn

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 2 trong tổng số 20

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay372
mod_vvisit_counterHôm qua382
mod_vvisit_counterTrong tuần2127
mod_vvisit_counterTuần trước2325
mod_vvisit_counterTrong tháng7155
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ482790

Khách trực tuyến: 44
IP của bạn: 172.69.62.225
Hôm nay 25 tháng 01 năm 2020