Hoạt động khuyến công
Nâng tầm các sản phẩm OCOP

Thời gian qua, các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Để tiếp tục nâng tầm cho các sản phẩm này, hiện các tổ chức, HTX, doanh nghiệp đã tích cực quan tâm đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại chất lượng, mẫu mã đẹp cho sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. 

 
 
Bình Liêu - Tiếp sức cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đầu tư nguồn lực thông qua hỗ trợ máy móc, công nghệ hiện đại cũng như xây dựng, phát triển thương hiệu… là cách làm để Bình Liêu thúc đẩy sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP thời gian qua. Đây được coi là động lực tiếp sức hiệu quả cho các đơn vị, doanh nghiệp vượt khó.

 
 
Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023: 7 nội dung chính
Cục Công Thương địa phương đã hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023, trong đó tập trung vào 7 nội dung chính.

 

Trên nguyên tắc hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng và ưu tiên các đề án điểm, đề án nhóm, kế hoạch khuyến công quốc gia 2023 ưu tiên cho các nội dung liên quan đến đổi mới công nghệ sản xuất.

Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023: 7 nội dung chính

Khuyến công quốc gia 2023 ưu tiên nội dung liên quan đến đổi mới công nghệ sản xuất

Cụ thể, với nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, trọng tâm xây dựng đề án trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, tổ chức sản xuất theo hướng tuần hoàn.

Với nội dung hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa vào sản xuất, sẽ tập trung hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến do cơ sở công nghiệp nông thôn tự nghiên cứu, sản xuất, gia công chế tạo và ứng dụng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, được cơ quan quản lý công nhận. Cụ thể, đề án thuộc nội dung này sẽ lập thành nhóm các đối tượng thụ hưởng tập trung theo lĩnh vực, sản phẩm. Đề án phải có thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ, quy trình hoạt động của máy móc; nêu rõ đặc điểm vượt trội của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tạo ra sản phẩm mới hoặc có phân tích so sánh cụ thể các yếu tố định tính, định lượng…

Riêng các đề án liên quan đến công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững, Cục Công Thương địa phương nêu rõ, khi xây dựng đề án khuyến khích các cơ sở thực hiện báo cáo đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn làm căn cứ ưu tiên xét chọn.

Nội dung ưu tiên tiếp theo là các đề án hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn và nhân rộng mô hình áp dụng. Cùng đó là hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; ưu tiên các địa phương có đăng ký đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp…

Ngoài các nội dung trên, theo đại diện Cục Công Thương địa phương, kế hoạch khuyến công quốc gia 2023 sẽ ưu tiên các đề án: Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý; tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Việc lập dự toán kinh phí khuyến công quốc gia sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng đối với các đề án khuyến công quốc gia điểm đăng ký kế hoạch lần đầu trong năm 2023, dự toán kinh phí chia theo từng năm, tương ứng với các nội dung hoạt động khuyến công dự kiến thực hiện.

Với kế hoạch khuyến công địa phương, căn cứ định hướng chung, Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021 – 2025, Cục Công Thương địa phương đề nghị Sở Công Thương các địa phương xem xét, báo cáo UBND cấp tỉnh về nội dung hoạt động khuyến công địa phương thực hiện trong năm 2023.

Xây dựng kế hoạch khuyến công 2023 là một trong những nhiệm vụ lớn của năm 2022, Cục Công Thương địa phương đang rốt ráo chỉ đạo các địa phương hoàn thành nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch năm.

Trong kế hoạch công tác năm 2022, Cục Công Thương địa phương đang nỗ lực hoàn thiện các khâu nhằm tổ chức 3 sự kiện lớn có tính chất thường niên, gồm: Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị khuyến công và Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam.
Hải Linh
https://congthuong.vn/ke-hoach-khuyen-cong-quoc-gia-nam-2023-7-noi-dung-chinh-180787.html
 
 
Hà Giang: Hỗ trợ triển khai các mô hình trình diễn
Dành nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nhất là sản phẩm mới, khuyến công Hà Giang đã và đang hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa công nghiệp nông thôn.

Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 của Hà Giang bao gồm 11 đề án và 2 nhiệm vụ chi khác với tổng kinh phí thực hiện 4,178 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ 1,623 tỷ đồng. 11 đề án thuộc nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, trong các lĩnh vực như: Chế biến chè, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc và hàng tiêu dùng khác…

Hà Giang: Hỗ trợ triển khai các mô hình trình diễn
Đưa máy móc vào sản xuất, chế biến chè

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, nhất là với các cơ sở sản xuất sản phẩm mới từ đó đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là nội dung được Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương Hà Giang (Trung tâm) triển khai đạt hiệu quả cao trong nhiều năm qua.

Đơn cử năm 2021, cũng từ nguồn vốn khuyến công địa phương, Trung tâm đã hỗ trợ Hợp tác xã Thương mại vận tải Tuấn Băng (huyện Xín Mần) 3 máy sao chè bằng gas. Sau khi được đầu tư và đưa vào hoạt động, thiết bị này đạt công suất 50 tấn chè xanh/năm.

Hay Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ nông, lâm nghiệp Cốc Rế (huyện Xín Mần) cũng được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì trong sản xuất và chế biến mật ong. Theo đó, 1 máng lọc thô, 1 máy lọc tinh 400l/giờ, 1 máy phá kết tinh 300 kg/mẻ được đầu tư, đã cải thiện đáng kể năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của hợp tác xã.

Hà Giang là tỉnh miền núi, số lượng, quy mô cũng như năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn còn hạn chế. Việc ưu tiên đầu tư công nghệ, hiện đại dần sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp là định hướng dài hạn đã được tỉnh đưa ra trong Chương trình khuyến công Hà Giang giai đoạn 2021-2025.

Chương trình cũng đưa ra những mục tiêu rất cụ thể cho nội dung này. Theo đó, hỗ trợ xây dựng 3 mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trong các ngành nghề chế biến sản phẩm chủ lực, tiêu biểu; chế biến sản phẩm OCOP; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng, cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm sạch; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho 70 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến công Hà Giang cũng triển khai hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; tư vấn phát triển công nghiệp và định hướng đầu tư, lựa chọn công nghệ sản xuất trong các đề án khuyến công.

Với vai trò là đơn vị thường trực, chủ trì triển khai chương trình, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra hoạt động khuyến công trên địa bàn; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương cho phù hợp; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, chủ trì xây dựng các đề án nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả cho các đề án.

Trung tâm Khuyến công- Xúc tiến Công Thương Hà Giang đang tích cực triển khai kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022, giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn nâng cao năng suất, chất lượng, tận dụng nhu cầu thị trường đang hồi phục trở lại sau dịch bệnh.
Hải Linh
https://congthuong.vn/ha-giang-ho-tro-trien-khai-cac-mo-hinh-trinh-dien-176001.html
 
 
Cục Công Thương địa phương: Thống nhất phân bổ dự toán kinh phí năm 2022

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong quý I/2022, các đơn vị chức năng thuộc Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương triển khai kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Theo Cục Công Thương địa phương, ngay từ đầu năm các đơn vị thuộc Cục đã triển khai sớm nhiệm vụ được giao. Kết quả, kế hoạch quý I/2022 đã được hoàn thành với hiệu quả cao. Trong đó, công tác chuẩn bị tài liệu và tháp tùng lãnh đạo làm việc với 11 tỉnh, thành phố được thực hiện tốt. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị ngành Công Thương, hội nghị công tác khuyến công, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam năm 2022. Đồng thời, Cục cũng làm đầu mối tổng hợp, trả lời kiến nghị của các địa phương.

Cục Công Thương địa phương: Thống nhất phân bổ dự toán kinh phí năm 2022
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án khuyến công

Cục đã hoàn thiện các biên bản thanh lý hợp đồng khuyến công quốc gia năm 2021; đang rà soát, đánh giá về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các trung tâm khuyến công địa phương, đề xuất phương hướng kiện toàn, cơ chế quản lý, tổng hợp tình hình chính sách khuyến công của các địa phương. Các phòng chức năng cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thẩm định và thống nhất phân bổ dự toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022.

Trong lĩnh vực quản lý cụm công nghiệp (CCN), Cục đã thẩm định, có ý kiến của Bộ/Cục đối với các đề nghị quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, phương án phát triển CCN của các địa phương; xây dựng, trình lãnh đạo Cục phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện hoạt động phát triển CCN năm 2022…

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong quý I, Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương triển khai kế hoạch công tác quý II/2022. Theo đó, Cục thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, làm đầu mối tổng hợp kiến nghị, trả lời kiến nghị của các địa phương và làm đầu mối triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực khuyến công, Cục tiếp tục trao đổi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề án khuyến công quốc gia theo quyết định đã được phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thẩm định của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung và thống nhất phân bổ dự toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2021 - 2022. Phối hợp các địa phương tổ chức hội nghị khuyến công, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022…

Đồng thời, Cục cũng theo dõi xử lý hồ sơ, đề xuất chủ trương Chương trình hạ tầng CCN giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách trung ương; xây dựng hồ sơ quyết định phê duyệt chương trình khi được Chính phủ giao. Quản lý thực hiện các đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ CCN năm 2022. Khảo sát, đánh giá công tác quản lý CCN tại một số tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện hoạt động phát triển CCN năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022; phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đang tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023.
Hải Linh
https://congthuong.vn/cuc-cong-thuong-dia-phuong-thong-nhat-phan-bo-du-toan-kinh-phi-nam-2022-177210.html
 
Lời giải nào cho bài toán vốn cho nguồn kinh phí?

Nguồn vốn triển khai chương trình khuyến công hiện chủ yếu đến từ ngân sách, do vậy “cung luôn không đủ cầu” khiến nguồn kinh phí dành cho chương trình bị giảm.

Số liệu của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho thấy, năm vừa qua, chỉ 50% kế hoạch khuyến công quốc gia được giao, giảm hơn 50% so với năm 2020. Hệ lụy, một số lượng đáng kể chương trình, đề án phải ngưng thực hiện, đồng nghĩa nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn tạm hoãn kế hoạch đầu tư cho phát triển sản xuất, sản phẩm.

Lời giải nào cho bài toán vốn cho nguồn kinh phí?

Nguồn vốn khuyến công góp phần thúc đẩy cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Cho rằng nguồn kinh phí bố trí chương trình khuyến công chưa tương xứng với mục tiêu, ông Phạm Văn Hóa- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An - bày tỏ: Chương trình khuyến công tạo ra khát vọng về mục tiêu lớn nhưng quy mô thực hiện lại rất nhỏ. Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 của cả nước chỉ 150 tỷ đồng, triển khai thực hiện đạt hơn 75 tỷ đồng. So với số kinh phí này là chưa phù hợp. Nguồn lực hạn hẹp là một trong những nguyên nhân tạo ra sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu.

So với các địa phương khác, Hà Nội có nguồn kinh phí dành cho khuyến công không nhỏ, nhưng theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, Chính phủ vẫn cần quan tâm đúng mức, dành kinh phí cho chương trình khuyến công quốc gia để thực hiện mang tầm quốc tế.

Tại nhiều hội nghị khuyến công được tổ chức ở cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, kinh phí thực hiện công tác khuyến công luôn là nội dung được các địa phương kiến nghị lên Bộ Công Thương. Đại diện Sở Công Thương Đồng Tháp đã đề nghị tăng kinh phí thực hiện khuyến công lên 25%.

Đề xuất của các địa phương dựa trên thực tế triển khai và đánh giá tính khả thi, hiệu quả, tác động của đề án khuyến công. Tuy nhiên, đây vẫn là bài toán khó khi khuyến công xác định là nguồn vốn mồi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cùng bỏ vốn đầu tư và thụ hưởng.

Bàn thảo về giải pháp huy động vốn cho công tác khuyến công, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An từng đưa ra ý kiến lấy khuyến công nuôi khuyến công. Theo đó, các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án hồi vốn cho khuyến công với doanh nghiệp đã được hỗ trợ, đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm chia sẻ nguồn lực triển khai những hoạt động khác.

Cùng đó, các địa phương cần thay đổi nhận thức về nguồn kinh phí khuyến công. Hiện, nguồn kinh phí khuyến công một số địa phương do tỉnh cấp cao hơn nguồn khuyến công quốc gia. Nguyên do, các địa phương này nhận thức rõ ràng vai trò của khuyến công với phát triển công nghiệp của địa phương, dành nguồn lực xứng đáng cho triển khai các đề án phù hợp. Vì vậy, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí hơn nữa cho công tác khuyến công.

Dù vậy, bài toán vốn cho khuyến công đến nay vẫn chưa có lời giải hữu hiệu, chương trình vẫn phụ thuộc vào nguồn ngân sách Nhà nước cấp.

Với chức năng, nhiệm vụ, Cục Công Thương địa phương – cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý - đã triển khai một số hoạt động ở mức cao nhất nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng cũng như thẩm định, phê duyệt các đề án có tính khả thi cao, lan tỏa lớn nhằm sử dụng hiệu quả nhất có thể nguồn kinh phí khuyến công.

Được biết, Cục Công Thương địa phương đang theo dõi tiến độ thẩm định của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung và thống nhất phân bổ dự toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022. Đồng thời, tổ chức thực hiện ngay sau khi được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ dự toán kinh phí.

Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương giao kinh phí khuyến công quốc gia đã được phê duyệt, giúp các địa phương sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả các đề án.
Hải Linh
https://congthuong.vn/loi-giai-nao-cho-bai-toan-von-cho-nguon-kinh-phi-177563.html
 
Thông báo V/v đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 191/TTXT&PTCT hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023, cụ thể:


 

1. Định hướng đăng ký kế hoạch

 

Việc triển khai đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 tiếp tục bám sát nội dung chương trình khuyến côngquốc gia và khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 1881/QĐ ngày 20/11/2020 của Chính phủ Quyết định số 623/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Ưu tiên hỗ trợ các đơn vị sản xuất sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương; sản xuất các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và sản phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; tạo việc làm cho nhiều lao động.

 

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch

 

- Đối với UBND cấp huyện, thị, thành phố, hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2023;Danh mục đề án đăng ký kế hoạch (theo phụ lục 1).

 

- Đối với cơ sở công nghiệp nông thôn, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2023 (theo phụ lục 2); Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Hồ sơ đăng ký gửi trước ngày 15/6/2022 về Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh - Địa chỉ: Ngõ 10, cầu 1, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh./.

 

Xem chi tiết Tại đây

 

 

 

 
Khuyến công Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Đại dịch Covid-19 đã gây hạn chế về nguồn cung, giá một số nguyên vật liệu cơ bản và các nguyên phụ liệu tăng dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao, cùng với nhiều chi phí phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.

Chi tiết...
 
Họp hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022 , tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng thẩm định đề án khuyến công - Sở Công Thươngđã tổ chức họp thẩm định các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương năm 2022. Cuộc họp do ông Phạm Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì.Tham gia cuộc họp có đại diện Sở Y tế, phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các địa phương và các chủ đề án.

Chi tiết...
 
Đầu tư thiết bị, hiện đại hóa sản xuất sản phẩm OCOP

Theo thống kê, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, nông sản, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, lại gặp nhiều khó khăn về vốn, thiếu sự mạnh dạn khi đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vì thế, nguồn vốn hỗ trợ hàng năm từ nguồn khuyến công của Trung ương và tỉnh đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ sắm máy móc thiết bị, hiện đại hóa sản xuất.

Chi tiết...
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 28

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay569
mod_vvisit_counterHôm qua429
mod_vvisit_counterTrong tuần1346
mod_vvisit_counterTuần trước3777
mod_vvisit_counterTrong tháng2471
mod_vvisit_counterTháng trước8703
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ838851

Khách trực tuyến: 11
IP của bạn: 34.239.147.7
Hôm nay 06 tháng 07 năm 2022