Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương, giúp Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, các hoạt động tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt.

3. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

6. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.

7. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

8. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học- công nghệ; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác. 

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương, bao gồm:

a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triểncông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạchkhu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển điện lực; quy hoạch  thương mại của địa phương;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

11. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; xây dựng và quảng báthương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

12. Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, bao gồm:

 a) Xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn (gồm: Than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng, điện năng…); triển khai kiểm toán năng lượng; các giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả của tỉnh, của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ;

b) Khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng, bao gồm các các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: công nghiệp khai thác mỏ; chế biến nông lâm sản thực phẩm, ngành cơ khí; luyện kim; hóa chất; dệt may, da giầy; sản xuất vật liệu xây dựng; điện, khí đốt và nước;... và các cơ sở dịch vụ, thương mại, các tòa nhà, hệ thống chiếu sáng đô thị.

c) Tư vấn, xây dựng các định chuẩn năng lượng, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng; Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị, thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng; Triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho các tổ chức, cá nhân, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

d) Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở và cá nhân để triển khai thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ;

e) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn; tổ chức tập huấn về quản lý năng lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

f) Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng; đánh giá xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

h) Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; Triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

i) Tư vấn về các quỹ hỗ trợ, nguồn tài chính ưu đãi cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng -sản xuất sạch hơn; hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm - sản xuất sạch hơn tiếp cận với các chính sách, nguồn vốn ưu đãi trong việc áp dụng các biện pháp tiếp kiệm năng lượng - sản xuất sạch hơn, đầu tư dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm mới, đổi mới và ứng dụng khoa hoc công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

k) Tư vấn các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, Văn phòng tiết kiệm năng lượngthuộc Bộ Công Thương.

14. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

15. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay336
mod_vvisit_counterHôm qua387
mod_vvisit_counterTrong tuần723
mod_vvisit_counterTuần trước2813
mod_vvisit_counterTrong tháng2769
mod_vvisit_counterTháng trước3794
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ540412

Khách trực tuyến: 10
IP của bạn: 162.158.78.101
Hôm nay 07 tháng 07 năm 2020